Το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί και φέτος τον Πλάτωνα Ριβέλλη ο οποίος θα εισηγηθεί το Σεμινάριο Εισαγωγής στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία για την περίοδο 2015 – 2016.

Ο Πλάτων Ριβέλλης παραδίδει το εισαγωγικό σεμινάριο φωτογραφίας ανελλιπώς από το 1981. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία ή την τέχνη γενικότερα, άσχετα από ηλικία ή ειδικές γνώσεις. Απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να μάθουν να βλέπουν και να κρίνουν με στόχο την προσωπική τους καλλιτεχνική βελτίωση και τη διεύρυνση της απόλαυσης που τους παρέχει η φωτογραφία και η τέχνη. Δεν περιορίζεται στη φωτογραφία, αλλά επεκτείνεται τόσο στις άλλες τέχνες, όσο και σε γενικότερα θέματα πνευματικού ενδιαφέροντος.Δεν έχει αρχή και τέλος αλλά είναι η αφορμή για ένα πνευματικό ταξίδι με εργαλείο τη φωτογραφία, που συνεχώς επεκτείνεται και εμπλουτίζεται.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε ενότητες με τεχνικό περιεχόμενο (επεξεργασία και λήψη) και  σε ενότητες με καλλιτεχνικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο:

α) Γενικά: Ό,τι χρειάζεται να ξέρει κάποιος που ενδιαφέρεται για την τέχνη της φωτογραφίας σχετικά με την τεχνική, την αισθητική και την ιστορία της.

β) Τεχνικό τμήμα: Θεωρία λήψεως φωτογραφιών (μηχανές-φακοί-αισθητήρες-φωτομέτρηση-εξαρτήματα- διαδικασίες) – Πρόγραμμα ταξινόμησης και επεξεργασίας φωτογραφιών Adobe Photoshop, Lightroom.

γ) Καλλιτεχνικό τμήμα: Προβολή και ανάλυση του έργου μεγάλων φωτογράφων – Ανάλυση φωτογραφικών και άλλων καλλιτεχνικών θεμάτων – Παρουσίαση απόψεων σημαντικών καλλιτεχνών και θεωρητικών της τέχνης – Σχέση καλλιτεχνικής και εφαρμοσμένης φωτογραφίας – Προβολή της φωτογραφίας – Κριτήρια και επιλογή φωτογραφιών – Στόχοι και διαδικασία φωτογράφισης – Κριτική φωτογραφιών των συμμετεχόντων.

Συμμετέχοντες:

α) Το σεμινάρια απευθύνονται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία ή τις τέχνες γενικότερα, ασχέτως ηλικίας ή ειδικών γνώσεων.

β) Οι συμμετέχοντες επιλέγουν ένα από τα δύο σεμινάρια, είτε αυτό που γίνεται κάθε Τετάρτη στην Αθήνα, είτε εκείνο που γίνεται κάθε Πέμπτη στην Κηφισιά.

Κόστος

α) Για το σύνολο κάθε σεμιναρίου (Τεχνικό και Καλλιτεχνικό τμήμα)
1. Μετρητοίς κατά την έναρξη των μαθημάτων 895ευρώ*.
2. Σε οκτώ μηνιαίες δόσεις των 145ευρώ*, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε μήνα.
3. Μετρητοίς κατά την έναρξη των μαθημάτων 537 ευρώ*, για όσους έχουν παρακολουθήσει και στο παρελθόν το ίδιο σεμινάριο στο σύνολό του (έκπτωση 40%)

β) Τεχνικό τμήμα μόνο
1. Μετρητοίς κατά την έναρξη των μαθημάτων 285ευρώ*.
2. Σε δύο δόσεις των 179ευρώ*, οι οποίες καταβάλλονται η πρώτη κατά την έναρξη του σεμιναρίου και η δεύτερη στο μέσον του σεμιναρίου.

γ) Καλλιτεχνικό τμήμα μόνο
1. Μετρητοίς κατά την έναρξη των μαθημάτων 660ευρώ*.
2. Σε οκτώ μηνιαίες δόσεις των 107ευρώ*, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε μήνα. *(συν ΦΠΑ 23%)

Πρόγραμμα:

α) Σύνολο σεμιναρίου (Τεχνικό και Καλλιτεχνικό τμήμα): Κάθε Τετάρτη από τις 17.30 μέχρι τις 21.30 και από την πρώτη Τετάρτη του Νοεμβρίου μέχρι την τελευταία του Ιουνίου.
Συνολικά 30 Τετάρτες – 120 ώρες.

β) Τεχνικό τμήμα: Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα (από Νοέμβριο μέχρι και Ιούνιο) από τις 17.30 μέχρι τις 21.30.
Συνολικά 8 Τετάρτες – 32 ώρες

γ) Καλλιτεχνικό τμήμα: Κατά τις υπόλοιπες Τετάρτες (πλην της τελευταίας κάθε μήνα), από τις 17.30 μέχρι τις 21.30
Συνολικά 22 Τετάρτες – 88 ώρες