Στις 22 και 23 Μαΐου, ο διευθυντής του Ουγγρικού Ινστιτούτου Kodály, Dr. László – Norbert Nemes έρχεται για τρίτη φορά στο Ωδείο Κόνταλυ,

για να διδάξει ένα διπλό σεμινάριο σε Μαέστρους Χορωδιών, Καθηγητές, Σπουδαστές και Φοιτητές Μουσικής.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 22 Μαΐου θα διδάξει Σεμινάριο Διεύθυνσης Χορωδίας (8 διδακτικές ώρες): Ο Dr. Nemes θα μοιράσει Χορωδιακό Υλικό και θα δώσει ολοκληρωμένα παραδείγματα εργασίας που αφορούν σε θέματα όπως: Χορωδιακή προθέρμανση, Σχεδιασμός δοκιμής, Προετοιμασία παρτιτούρας, Ανάλυση και στυλιστικός προβληματισμός, Τεχνικές Διεύθυνσης Χορωδίας.

Την Κυριακή 23 Μαΐου θα διδάξει Σεμινάριο για το Μουσικοπαιδαγωγικό Σύστημα Kodály (8 διδ. ώρες), με έμφαση στην Συστηματική ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων. Μερικά από τα θέματα του σεμιναρίου: Εισαγωγή στο Μ.Σ.Κ., Αναπτύσσοντας μουσικές δεξιότητες με τη βοήθεια του Σχετικού Σόλφα, Οι μουσικές δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο, Χορωδιακές Μέθοδοι και Σύστημα Kodály.

Εγγραφή με έκπτωση για τους σπουδαστές του Ωδείου Κόνταλυ, για τους φοιτητές των Πανεπιστημιακών ΤΜΣ και για τα μέλη: της Ελληνικής Εταιρείας Kodály (ΕΕΚ), της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών (ΣΕΧ), της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΕΜΔΕ), της  Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ)  & του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών Χορωδιακών & Οργανικών Συνόλων (ΠΑΣΔΙΕΧΟΣ).

Δηλώσετε το Ονοματεπώνυμο σας το e-mail σας και το κινητό σας.
Παραλαβή φακέλου υλικού: Σάββατο 22 Μαΐου μέχρι τις 9.30 π.μ.