Έξι συναντήσεις γνωριμίας με τα καλλιτεχνικά κινήματα του Μοντερνισμού και τις ιδέες τους.

Δεν είναι λίγοι όσοι αισθάνονται ότι η Μοντέρνα Τέχνη δεν είναι τόσο εύκολα κατανοητή όσο η τέχνη του παρελθόντος.

Τι είναι, λοιπόν, το Μοντέρνο; Γιατί η μοντέρνα τέχνη είναι τόσο διαφορετική σε σχέση με την τέχνη των προηγούμενων αιώνων; Ποιες είναι οι καινοτόμες ιδέες της που έχουν ως σκοπό να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το έργο τέχνης; Ποια είναι τα κύρια θέματα που την απασχολούν; Και πώς μπορούμε να την προσεγγίσουμε;

Βλέποντας και συζητώντας μία μεγάλη γκάμα έργων τέχνης, το σεμινάριο αυτό στοχεύει να αποτελέσει έναν οδηγό για το πώς μπορεί κάποιος να εκτιμήσει καλύτερα τη Μοντέρνα Τέχνη, ανακαλύπτοντας συνέχειες και ρήξεις μεταξύ της τέχνης παλαιότερων περιόδων και της μοντέρνας εποχής.

Νέες τάσεις, νέες γνώσεις, καινούργιες ιδέες και καινοτόμες τεχνικές, παραδοσιακά και νέα μέσα έκφρασης, σημαντικοί καλλιτέχνες και έργα-σταθμοί στην ιστορία της μοντέρνας τέχνης θα συζητηθούν σε μία χρονική διαδρομή από το τέλος του 19ου αιώνα έως τη δεκαετία του ’60, σε παράλληλη ανάγνωση με τις κοινωνικές και ιστορικές εξελίξεις κάθε εποχής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όποιον/α επιθυμεί να γνωρίσει περισσότερο τον κόσμο της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, αποκτώντας διαφορετικά ερμηνευτικά εργαλεία για τη θέασή του. Πρότερη γνώση ιστορίας της τέχνης δεν είναι απαραίτητη.

Εισηγήτριες: Χάρις Κανελλοπούλου, Μάρθα Χριστοφόγλου

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
Αριθμός συμμετεχόντων: 8