Η Claudia Castellucci έρχεται στην Αθήνα στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν για να διδάξει τις Ρυθμικές Ασκήσεις των Αθηνών, στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου 2014.

Η Claudia Castellucci είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του παγκόσμιου χορού και θεάτρου. Από το 1981 έως σήμερα συνεργάζεται αδιαλείπτως στις παραγωγές της Socìetas Raffaello Sanzio (της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος μαζί με τον αδερφό της Romeo Castellucci και την Chiara Guidi), ως θεωρητικός του θεάτρου, δραματουργός, ερμηνεύτρια, χορογράφος και κινησιολόγος. Η έρευνά της για τη μετρική και τη μελωδία έχουν ως αφετηρία το μανιφέστο της Santa Sofia-Teatro Khmer, με το οποίο εγκαινιάστηκε το εικονοκλαστικό θέατρο της Socìetas Raffaello Sanzio (1986). Έκτοτε, η Claudia Castellucci έχει διαγράψει μία μακρά καλλιτεχνική πορεία στο πεδίο του χορού. Στα τέλη της δεκαετίας του 1989 συστήνει τη Scuola Teatrica della Discesa, μία ομάδα νέων καλλιτεχνών που επεξεργάζεται και μελετά τη σχέση κίνησης και φιλοσοφίας, ενώ το διάστημα 2003-2008 ηγείται της Stoa, μιας δεύτερης πειραματικής σχολής, ειδικότερα αφιερωμένης στη ρυθμική κίνηση, με την οποία συνθέτει πέντε balli, χορούς που διακρίνονται για την ερμηνεία της κίνησης με γνώμονα τη μετρική της μουσικής χρόνωσης. Ορόσημο στη σταδιοδρομία της αποτελεί το 2009, έτος κατά το οποίο η τέχνη της διακλαδώνεται προς δύο κατευθύνσεις: τη Mòra, μία ομάδα που συγκροτείται από χορευτές κλασικής εκπαίδευσης, με την οποία έχει παρουσιάσει σε διεθνή φεστιβάλ και θέατρα χορογραφίες όπως το Homo Turbae και την Calla, μία σχολή που μελετά την κινησιολογία σε συνάρτηση με τη φιλοσοφία και την κοινωνική αγωγή, με την οποία έχει παρουσιάσει δρώμενα, εορτασμούς, ρυθμικές επιδείξεις, δράσεις για παιδιά και την παράσταση Sorties de la Caverne. Το 2011 ξεκίνησε μία μελέτη βασισμένη στην Ιεροτελεστία της Άνοιξης, την οποία ολοκλήρωσε το 2012 με τον χορό La seconda Neanderthal.

Οι Ρυθμικές Ασκήσεις των Αθηνών που θα παρουσιάσει στις 28, 29, 30 Νοεμβρίου στο Κέντρο Μελέτης Χορού  Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν, έχουν χαρακτήρα εισαγωγικό αναφορικά με τον Ρυθμό, ο οποίος χαρακτηρίζει την τέχνη της αναπαράστασης και βρίσκεται στο κέντρο του προβληματισμού της και αποτελεί τον κύριο άξονα διδασκαλία στις Σχολές τις οποίες έχει δημιουργήσει στη γενέτειρά της τη Cesena. Οι Ρυθμικές Ασκήσεις πραγματεύονται πρακτικές που είναι ικανές να συνδέσουν στοιχεία ετερόκλητα μεταξύ τους και λειτουργούν ως ένα είδος γλώσσας που επιτρέπει στα μέλη της να αναγνωριστούν. Ρυθμικά μοτίβα που σχετίζονται με τη σωματική κίνηση και το θεωρητικό προβληματισμό, τοποθετημένα χρονικά και σε συνάρτηση με την πόλη.

Οι Ασκήσεις απευθύνονται σε νέα αγόρια και νέα κορίτσια 18–40 ετών, σπουδαστές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες ηθοποιούς και χορευτές, οι οποίοι θα υποβάλουν τα βιογραφικά τους τα οποία θα εξετάσει η Claudia Castellucci ώστε να κάνει την τελική επιλογή (Προβλέπεται να συμμετάσχουν είκοσι άτομα).

Η διάρκεια των Ασκήσεων είναι 3 ημέρες, για έξι ώρες την ημέρα.

Η διδασκαλία κατανέμεται στις ακόλουθες ενότητες: α) Φυσική Άσκηση, β) Ρυθμική Άσκηση, γ) Ασκήσεις βασισμένες στην έννοια της διάρκειας και της ετοιμότητας, δ) Θεωρία. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ιταλική και θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά. Διδάσκουν η Claudia Castellucci, η οποία διευθύνει, και ο Eugenio Resta, βοηθός στη ρυθμική κίνηση.

Η Claudia Castellucci έχει προσκληθεί στην Αθήνα από το Ερευνητικό Πρόγραμμα ARCH-Archival Research and Cultural Heritage: The Theatre Archive of Romeo Castellucci and Socìetas Raffaello Sanzio, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης «Αριστεία ΙΙ» από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα συνεργαζόμενα ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ακαδημία Αθηνών), με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Άννα Ταμπάκη.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα ARCH αποσκοπεί στη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας στο πεδίο των θεατρικών σπουδών. Η έρευνα αυτή εστιάζει σε δύο άξονες: α) εις βάθος μελέτη του έργου της θεατρικής ομάδας Socìetas Raffaello Sanzio, βασισμένη στην ανάλυση πολύτιμου πρωτογενούς υλικού και β) εργασία υποδομής που αφορά στη διάσωση, συντήρηση, καταγραφή, ταξινόμηση, οργάνωση, ψηφιοποίηση και διάχυση του αρχείου της ομάδας, ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά αρχεία της Ευρώπης.