Τέσσερις φορείς διοργανώνουν από κοινού Ρωμαϊκό Σεμινάριο στο Μουσείο Μπενάκη, που ξεκινά με ομιλία της Παυλίνας Καραναστάση

… και αποτελείται από σειρά ομιλιών που διαρκέσει από τις 8 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και τις 30 Μαίου 2013.

Με αφορμή το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις ρωμαϊκές σπουδές στην Ελλάδα, όπως αυτό αποτυπώνεται σε πρόσφατα συνέδρια, νέες μελέτες, ειδικές έρευνες και ανακαλύψεις, το Ρωμαϊκό Σεμινάριο αποτελεί πρωτοβουλία που στηρίζεται από τέσσερις φορείς (Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Μουσείο Μπενάκη, ΕΙΕ – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα) και σκοπό έχει την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και γνώσης σχετικά με το ρωμαϊκό παρελθόν στον ελλαδικό χώρο. Μέσω ενός προγράμματος διαλέξεων, εργαστηρίων ειδικού ενδιαφέροντος και άλλων εκδηλώσεων, φιλοδοξία του Σεμιναρίου είναι να λειτουργήσει ως αφετηρία για μια στενότερη συνεργασία και συχνότερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αρχαιολόγων, ιστορικών, επιγραφολόγων και άλλων ειδικών επιστημόνων, που ασχολούνται συστηματικά με τη μελέτη διαφόρων πτυχών του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου.

Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση νέων αρχαιολογικών ανακαλύψεων, συνθετικών μελετών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τον πολιτισμό του ηπειρωτικού και νησιωτικού ελλαδικού χώρου στις διάφορες εκφάνσεις του κατά τη σταδιακή ενσωμάτωση και ένταξή του στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μέσω της συνεκτίμησης αρχαιολογικών και γραπτών τεκμηρίων, το επίκεντρο τοποθετείται στη διερεύνηση των διαφόρων εξελίξεων που προέκυψαν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, σε τοπικό, περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο. Βασική παράμετρο αποτελεί και η σύγκριση φαινομένων του ελλαδικού χώρου με εξελίξεις σε άλλες περιοχές του ρωμαϊκού κόσμου. Το χρονολογικό φάσμα άμεσου ενδιαφέροντος καλύπτει την περίοδο από τον 2ο αι. π.Χ. έως τον όψιμο 3ο αι. μ.Χ., χωρίς όμως να παραγνωρίζονται τυχόν φαινόμενα συνέχειας με προηγούμενες και επόμενες ιστορικές περιόδους.

Η δραστηριότητα του Σεμιναρίου συνίσταται κατά κύριο λόγο σε μια ετήσια σειρά διαλέξεων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με επακόλουθη συζήτηση. Την ευθύνη της διοργάνωσης των διαλέξεων έχει η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία και λαμβάνει την απόφαση σχετικά με την επιλογή των ομιλητών και την κατάρτιση του προγράμματος. Η διοργάνωση των διαλέξεων προγραμματίζεται με βάση θεματικούς άξονες ενδιαφέροντος, με επίκεντρο συγκεκριμένες περιοχές του ελλαδικού χώρου και με έμφαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες τεκμηρίων, καθώς επίσης στην προβληματική της αξιολόγησης και ερμηνείας τους.

Πρώτη ομιλία: Αναπλ. Καθ. Παυλίνα Καραναστάση (Παν/μιο Κρήτης)
Οι θωρακοφόροι ανδριάντες του Αδριανού:
Τεκμήρια “φιλελληνικής πολιτικής” ή “πολιτικού ρεαλισμού”;
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012, ώρα 7 μ.μ.
Μικρό αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη,
Κουμπάρη 1

ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 2012-2013

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012:

Παυλίνα Καραναστάση (Παν/μιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013:

Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας)

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013:

Δημήτρης Σούρλας (Α΄ ΕΠΚΑ)

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013: θα ανακοινωθεί προσεχώς

Πέμπτη 4 Απριλίου 2013:

Αθανάσιος Ριζάκης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών)

Πέμπτη 30 Μαΐου 2013:

Susan Alcock (Brown University, JoukowskyInstitute for Archaeology and the Ancient World)

Όλες οι ομιλίες θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, στις 7 μ.μ. Ο χώρος διεξαγωγής θα
ανακοινωθεί προσεχώς.

Η Οργανωτική Επιτροπή: Francesco Camia (ΕΙΕ – ΙΙΕ), Valentina Di Napoli (ESAG),
Σταύρος Βλίζος (Μουσείο Μπενάκη), Δημήτρης Γρηγορόπουλος (DAI Athen), Βασίλης
Ευαγγελίδης (ΥΠ.ΠΑ.Θ.Π.Α.).