Οι μύθοι του Σισύφου, του Ταντάλου, του Προμηθέα και των Δαναίδων αποτελούν την αφορμή για την  νέα ενότητα έργων της Μαργαρίτας Μυρογιάννη. Η αναφορά των μύθων αυτών στην έννοια της τιμωρίας είναι ο άξονας γύρω απο τον οποίο αναπτύσσεται η έκθεση. Το φωτογραφικό έργο της Μαργαρίτας Μυρογιάννη ερμηνεύεται ξανά σε τρείς αυτή τη φορά διαστάσεις και τα γλυπτικά αυτά αντικείμενα συνομιλούν με τα τα objets trouves, ολοκληρώνοντας έτσι έναν εικαστικό χώρο.

Ο Κύριλλος Σαρρής, στο κείμενο του για την έκθεση σημειώνει:

«Η Αίθουσα της Τιμωρίας (Room of Punishment) αποτελεί την απόπειρα της Μαργαρίτας Μυρογιάννη να απαντήσει στην απαιτητική πρόκληση των μυθολογικών θεμάτων (επί ποινή τιμωρίας) να γίνουν εικόνες.’ Απο αυτούς τους μύθους ‘η Μυρογιάννη ξεκινά την προσπάθεια απεικόνισης του μυθικού περιεχομένου της τιμωρίας αλλά και του υπαρξιακού του ισοδυνάμου που βιώνει στη διαδικασία ολοκλήρωσης της δικής της δημιουργικότητας. Η παλινδρόμηση μεταξύ των δύο διαστάσεων και των τριών (της φωτογραφίας και του αντικειμένου) είναι η δική της επαναλαμβανόμενη ατελέσφορος πράξη.»