Μιχαλακοπούλου και Διοχάρους 11, περιοχή Χίλτον
Τηλ.: 210 7237150