Βασ. Γεωργίου Β’ και Ριζάρη, Παγκράτι
Τηλ.: 210 7291800, 210 7243707