Εγκρίθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η Βουλή έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την προβλεπόμενη έγκριση για την εγκατάσταση στη στέγη του Μεγάρου του Κοινοβουλίου, φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 78,336KW.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη μέρους των αναγκών της Βουλής, ενώ σε περιπτώσεις πλεονάσματος θα διαχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ δωρεάν.

Το σύστημα αποτελείται από 192 φωτοβολταϊκές γεννήτριες ονομαστικής ισχύος 408Wp, ενώ η τεχνολογία των συλλεκτών είναι λεπτού υμενίου (τάπητες) με υψηλή απόδοση ακόμα και σε χαμηλές στάθμες ηλιακής ακτινοβολίας.