Για έβδομη φορά ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρεία από τους καταναλωτές

Η ΙΝΤERAMERICAN είναι σε επαφή με τον βασικό στρατηγικό στόχο της να αποτελεί την εταιρεία με την υψηλότερη αξιοπιστία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπως φαίνεται και από την ανάδειξή της στο πιο φημισμένο εμπορικό σήμα του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα. Η έρευνα «Famous Brands«, που διεξήχθη διαδικτυακά για το 2014 από την LMG και τη Hill & Knowlton Strategies, έφερε και πάλι στην πρώτη θέση την INTERAMERICAN, για έβδομη φορά σε σύνολο εννέα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2005.

Η σταθερότητα της αναγνώρισης από την κοινή γνώμη είναι ενδεικτική της ισορροπημένης δημόσιας εικόνας που παρουσιάζει η εταιρεία στους πυλώνες που συνθέτουν τη φήμη μιας μάρκας. Οι πυλώνες της καλής φήμης, προσδιορισμένοι από τον διεθνή οργανισμό Reputation Institute (RI), έχουν αποκωδικοποιηθεί και προσαρμοστεί από την H&K Strategies Ελλάδος στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, παρέχοντας τη δυνατότητα σύγκρισης (benchmarking) με τις άλλες χώρες. Διαφοροποιούνται σε βαρύτητα από κλάδο σε κλάδο και αφορούν σε προϊόντα και υπηρεσίες, καινοτομία, εργασιακό περιβάλλον, κοινωνική υπευθυνότητα, διακυβέρνηση και διαφάνεια, ηγεσία και οικονομική ευρωστία. Η έρευνα «Famous Brands 2014» βασίστηκε στην αυθόρμητη απάντηση των ερωτηθέντων, χωρίς την υποστήριξη καταλόγου, για 41 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την κατηγορία των κοινωφελών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών.

Η INTERAMERICAN προσεγγίζει πολύπλευρα τη διαχείριση της φήμης, με έμφαση στο κτίσιμο εμπιστοσύνης των πελατών της και στη βέλτιστη σχέση της ποιότητας προϊόντων-υπηρεσιών και του κόστους, που αξιολογούνται από 9 στους 10 καταναλωτές στην Ελλάδα ως οι σημαντικότεροι παράγοντες καλής φήμης. Παράλληλα, η εταιρεία είναι στρατηγικά εστιασμένη  και στους τομείς της σύγχρονης διακυβέρνησης, της φερεγγυότητας, της καινοτομίας με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας, που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα εξ αιτίας της κοινωνικής κρίσης στη χώρα μας.

Αναφερόμενος στη διάκριση ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε: «Η κοινή γνώμη έχει πάντα ειδικό βάρος και επιβεβαιώνει τα εξαιρετικά αποτελέσματα ειδικότερης έρευνας στους πελάτες μας, που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα για την εικόνα της εταιρείας. Η καλή φήμη της INTERAMERICAN αποτελεί ανεκτίμητης αξίας εταιρικό κεφάλαιο, στην καθημερινή προσπάθειά μας για την αειφόρο ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και τη συμβολή μας στην ποιότητα ζωής των ασφαλισμένων».

Το βραβείο για την εταιρεία, κατά την εκδήλωση της παρουσίασης των νικητών και της απονομής που οργανώθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας «Γαία»- Νίκη Γουλανδρή, παρέλαβε ο Γιάννης Καντώρος, γενικός διευθυντής πωλήσεων και marketing της INTERAMERICAN.


Φωτογραφία:
 Γιάννης Καντώρος, γενικός διευθυντής πωλήσεων και marketing της INTERAMERICAN.