Ο Γιάννης Χρηστάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι εικαστικός καλλιτέχνης με έμφαση στη ζωγραφική, Διδάκτορας του University of East London. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σπούδασε Γραφιστική και  Γραφικές  Τέχνες στη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Από το 1997 ως το 2003, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ., συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές  του στο Λονδίνο, όπου και εργάστηκε.

Κατέχει Master of Fine Arts από το University of East London  και  Doctorate in Fine Arts  από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Όπως ο ίδιος αναφέρει:

“Το πρόσφατο σώμα της δουλειάς μου αντλεί μορφοπλαστικά στοιχεία από ένα ευρύ πλέγμα πηγών, όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, αστικούς χάρτες, δορυφορικές εικόνες της γης, γραφήματα υπολογιστών, σωματικές αρτηρίες, ιστούς, απολιθώματα, κεντήματα και δαντέλες.

Στην ενότητα με τίτλο Προσωπικές Χαρτογραφήσεις που παρουσιάζεται στην  Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας, ενσωματώνεται η ζωγραφική μου έρευνα των τελευταίων χρόνων.  Για λόγους συντομίας και σχηματοποιώντας μπορώ να πω πως προσεγγίζω τη ζωγραφική μου πρακτική με τους εξής τρόπους: (α) Την χρήση της γραμμής ως εκφραστικό και πλαστικό μέσο, (β) Την ενσωμάτωση στοιχείων χαρτογραφίας στο ζωγραφικό μου λεξιλόγιο και την  ανάπτυξη ενός συστήματος χαρτογράφησης που αποτελεί την εξέλιξη ενός πλέγματος σχεδιασμένων γραμμών, (γ) Την σχεδιαστική αποδόμηση του αναπαραστατικού χάρτη και την σύνθεση ενός νέου φαντασιακού χάρτη.”