Εργαστήριο με θέμα Προσανατολισμός στο αρχαίο δράμα με τον Άρη Ρέτσο στο θέατρο Αλώνι στις 22-27 Ιουλίου 2014.

Είναι γνωστό, από τότε κιόλας που ο νόμος της βαρύτητας επικράτησε στη Γη, ότι χωρίς τις αντιθέσεις, τις αντίθετες δυνάμεις,  τα αντίθετα ¨θέλω¨ και τις αντίθετες πράξεις, τόσο στην ιστορία του Ανθρώπου, όσο και σ’ αυτήν του Φυσικού γύρω μας  κόσμου, ότι είναι αδύνατον να υπάρξει, όποια  κίνηση, δράση ή πράξη είτε μέσα στη Ζωή και ακόμα περισσότερο στην Τέχνη, ξέχωρα και έξω από την ¨τάξη¨  αυτήν.

¨Καλλιτεχνικά¨ περιορίζοντας το θέμα, θα λέγαμε ότι η Τέχνη, και ειδικότερα η Τραγωδία, χωρίς  να λύνει,  ή ακόμα περισσότερο να φωτίζει το νόμο των αντιθέτων, φαίνεται να αναπαριστά και να αναπαράγει, την εμμονή και το πάθος των Ηρώων, σαν την αρχή και την αιτία της συμφοράς των, θέλοντας για κάποιον παράξενο ίσως λόγο, να ¨αποπροσανατολίσει¨  την προσοχή και το ενδιαφέρον του κοινού,  σε μια άλλη πλευρά της γνώσης.

Ο Άρης Ρέτσος με το εργαστήριο Προσανατολισμός στο Αρχαίο Δράμα διερευνά τη σχέση των αντιθέσεων. Μεταξύ εγώ και συνόλου, αντίθετων χαρακτήρων, διαλόγου και μονολόγου, και με εργαλεία τους φυσικούς ρυθμούς, τις ταχύτητες, την έκφραση και τον  τρόπο ομιλίας των ηρώων- προσώπων της Τέχνης αυτής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ηθοποιούς και ερευνητές της αρχαίας τραγωδίας.

Στο τέλος του σεμιναρίου 27/7, στο θέατρο Αλώνι, ο Άρης Ρέτσος θα παρουσιάσει την  μουσική παράσταση: «Έπεα πτερόεντα»  solo performance πάνω στο ρυθμό του αρχαίου δράματος.