Από τις 19 Φεβρουαρίου 2015 το ΒΕΤΟΝ7 θα φιλοξενήσει μια ενότητα σεμιναρίων, εργαστήριων, και παρουσιάσεων  έργων, στα πλαίσια του Προγράμματος Διατομεακής Τέχνης του Contemporary Art Showcase Athens (C.A.S.A). 

Η διατομεακή/διακλαδική/συνκλαδική /στοχοκλαδική / μετατομεακή / interdisciplinary τέχνη αναγνωρίζεται σήμερα ως ένα πολύ σημαντικό πεδίο καινοτομίας και έρευνας. Ο όρος περιγράφει την πρακτική  της σύνθεσης  γνώσεων, εμπειριών και μεθοδολογίας από πολλαπλούς εικαστικούς και επιστημονικούς τομείς, σε ένα νέο λειτουργικό σύνολο, με στόχο στην διαμόρφωση νέων μεθόδων εικαστικής δημιουργίας. Οι προκλήσεις που ορθώνονται μπροστά σε διατομεακά έργα είναι τεχνικές, μεθοδολογικές, φιλοσοφικές, οικονομικές, ακόμα και θεσμικές. Η διερεύνηση των πτυχών της διατομεακής τέχνης, μέσω του Προγράμματος Διατομεακής Τέχνης στο ΒΕΤΟΝ7, διευρύνει το συμβατικό εργαστηριακό περιβάλλον, διεγείρει την ακαδημαϊκή έρευνα, ενώ παράλληλα συνδράμει στην συγκρότηση ομάδων  εικαστικών και άλλων ειδικοτήτων και γύρω από διατομεακές συνεργασίες.

Μέσα από έναν συνδυασμό παρουσιάσεων, σεμιναρίων, πρακτικών συνεδριών και συνεδριών κριτικής/συζήτησης, το Πρόγραμμα Διατομεακής Τέχνης του C.A.S.A.  στοχεύει στο να προσφέρει σε εικαστικούς, επιμελητές, θεωρητικούς, και τεχνο-επιστημονικούς συνεργάτες ,την εμπειρία της συμμετοχής στον επιτυχή σχεδιασμό και την ανάπτυξη  διατομεακών έργων, σε ένα συνεργατικό και κριτικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα προσφέρεται επίσης για παρακολούθηση από άτομα από τους χώρους των Φυσικών και Τεχνολογικών (Engineering) και  Ανθρωπιστικών επιστημών με ενδιαφέρον την συμμετοχή στην παραγωγή έργων διατομεακής τέχνης, καθώς και για ειδικούς σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οικονομολόγους της τέχνης και ειδικούς στην χρηματοδότηση καλλιτεχνικών προταγμάτων, που θα θελήσουν να αποκτήσουν εξοικείωση με το θέμα της διατομεακής τέχνης .

Το Πρόγραμμα Διατομεακής Τέχνης του Contemporary Art Showcase Athens αποτελείται από δύο συμπληρωματικούς κύκλους: Έναν σεμιναριακό θεωρητικό κύκλο, όπου γίνεται παρουσίαση και αποσαφήνιση όρολογίας και προσεγγίσεων, και από έναν εργαστηριακό κύκλο που θα εστιάσει στην διαμόρφωση προτάσεων για διατομεακά έργα, και που θα συμπεριλαμβάνει την σύσταση διατομεακών ομάδων, τον σχεδιασμό έργων, μελέτη πάνω στις μεθόδους εύρεσης πόρων και χορηγιών, και την διερεύνηση των στρατηγικών για την πραγμάτωση των διατομεακών έργων.

Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν, μέσα από τα εργαστήρια του προγράμματος, να εμβαθύνουν στις  πρακτικές και την διατομεακή μεθοδολογία μέσω κριτικών συνεδριών, να αποκτήσουν στήριξη στην δόμηση των έργων τους και να χτίσουν συνεργασίες, καθώς και να εξασκήσουν, μέσω των παρουσιάσεων και αξιολογήσεων, τις απαραίτητες επικοινωνιακές ικανότητες για την επιτυχή παρουσίαση των προτάσεων τους σε συνεργάτες, εικαστικούς χώρους και φορείς χρηματοδότησης.

Πρόγραμμα

           

19.2 18.00 Σεμινάριο. ‘’Διατομεακότητα’’ η περιπέτεια ενός όρου στον διεθνή ορίζοντα. Πολυτομεακότητα/διατομεακότητα. Μια απόπειρα οριοθέτησης των περιεχομένων, των προοπτικών και των προβληματισμών σχετικά με την ορολογία. ‘’Διεπιστημονικότητα’’ στην επιστήμη και στην τέχνη.

25.2 | 18.00. Σεμινάριο. Τέχνη/ Επιστήμη/Τεχνολογία ως πολιτιστικό διακύβευμα. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή του τρίπτυχου. Σύγχρονη (contemporary) νεωτερική (modern) συνθήκη και το αίτημα της ‘’διατομεακής τέχνης’’. Συνέπειες για το καλλιτεχνικό πρόταγμα σε σχέση με το αίτημα της ‘’διατομεακότητας’’.

27.2 | 18.00 Εργαστήριο. Παρουσιάσεις των προτάσεων των διατομεακών έργων από τα μέλη του εργαστηρίου. Κριτήρια. Συζήτηση.

2.3 | 18.00. Εργαστήριο. Διερεύνηση των προκλήσεων, των μεθόδων και των πρακτικών παραμέτρων των προτεινόμενων διατομεακών έργων.  Τρόποι ένταξης συνεργατών έξω από τον χώρο της τέχνης. Η συγκρότηση πολυτομεακών ομάδων. Συζήτηση για την ανάπτυξη των έργων.

4.3 | 18.00 Εργαστήριο. Δομώντας προσεγγίσεις προς την επιμέλεια των έργων διατομεακής τέχνης. Το διατομεακό έργο και το πλαίσιο του – δημιουργώντας πλατφόρμες επικοινωνίας με το κοινό. Σχέσεις εικαστικού-έργου, κοινότητας-έργου, θεσμών-έργου, στα πλαίσια έργων με διατομεακό χαρακτήρα. Συζήτηση με τους επιμελητές.    

6.3 | 18.00 Εργαστήριο.  Διερεύνηση των στρατηγικών για την πραγμάτωση των διατομεακών έργων του εργαστηρίου.  Προσέγγιση προς την επιτυχή δημιουργία προτάσεων χορηγίας, και την επικοινωνία με χώρους και φορείς.

13.5 | Εξωτερική αξιολόγηση από Dr. Sara Jane Bailes | University of Sussex / Δημοσθένης Αγραφιώτης.

Επιμέλεια : Contemporary Art Showcase Athens

Εισηγητής : Δημοσθένης Αγραφιώτης

Το Contemporary Art Showcase Athens (C.A.S.A.) είναι πλατφόρμα επιμέλειας και συντονισμού εκθέσεων και εικαστικών δρώμενων. Είναι ένα δίκτυο νέων ανερχόμενων εικαστικών που σκοπό έχει  την δυναμική και συντονισμένη ανάδειξη έργου. Μέσω των δραστηριοτήτων μας επιδιώκουμε να δημιουργούμε νέες συσχετίσεις μεταξύ των εικαστικών, του κοινού, των χώρων, και των φορέων.

Στο δυναμικό του Contemporary Art Showcase Athens υπάρχουν εικαστικοί, θεωρητικοί, επιμελητές και τεχνικοί συνεργάτες. Οι εικαστικοί που εκπροσωπούμε είναι κυρίως φοιτητές και απόφοιτοι εικαστικών σχολών, με συμμετοχές σε σημαντικές εκθέσεις και διακρίσεις σε διαγωνισμούς.   

Οι συμμετέχοντες στο C.A.S.A. εικαστικοί προέρχονται από όλους τους τομείς της σύγχρονης τέχνης. Οι δραστηριότητες μας στην διοργάνωση και την προώθηση καλύπτουν μια αντίστοιχη πολλαπλότητα μέσων. 

Ο Δημοσθένης Αγραφιώτης είναι ποιητής, εικαστικός καλλιτέχνης διαμέσων (ζωγραφική, φωτογραφική, διαμέσα/intermedia, performance/επιτέλεση, εγκαταστάσεις). Συγγραφέας βιβλίων με δοκίμια και επιστημονικά άρθρα για την τέχνη, την επιστήμη/τεχνολογία, υγεία ως κοινωνικο-πολιτιστικά φαινόμενα και τη νεοτερικότητα. Ατομικές και συλλογικές εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφικής και οπτικής/εικονοσχηματικής ποίησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετοχές σε εκδόσεις, κοινωνικο-πολιτιστικές εκδηλώσεις, ταχυδρομική τέχνη, πολυμέσα και διαμέσα, εγκαταστάσεις (ιnstallations) επιτελέσεις (performances), “εναλλακτικές” καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ειδικό ενδιαφέρον για τις συζεύξεις τέχνης και νέων τεχνολογιών – τεχνοεπιστήμης. Έκδοση φυλλαδίου τέχνης ‘Κλίναμεν’ (1980-90) περιοδικού «Κλίναμεν» (Εκδ. Ερατώ, 1990-94) και παραγωγή βιβλίων – καλλιτεχνημάτων (artists books) ‘Κλίναμεν’. ‘Κλίναμεν’ ηλεκτρονικό (2001-).