Εγκρίνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ το συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων Φωτοκύκλωση Α.Ε. που σκοπός του είναι η πανελλαδική οργάνωση της ανακύκλωσης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων.

Όπως δήλωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς, έχει επιτευχθεί ο τετραπλασιασμός της ανακύκλωσης, ανεβάζοντας το ποσοστό των ανακυκλούμενων απορριμμάτων στο 25% το 2008, από 6% που ήταν το έτος 2004.

Στο σύστημα Φωτοκύκλωση Α.Ε. συμμετέχουν 48 διαχειριστές που εκπροσωπούν 54 εταιρείες, στο σύνολό τους εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής φωτιστικών ειδών και ορισμένες εξ αυτών εισαγωγείς λαμπτήρων.

Το σύνολο των ποσοτήτων των Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων που διακινούνται στην αγορά από τους συμμετέχοντες στη Φωτοκύκλωση Α.Ε. ανέρχεται σε 6.454 τόνους ανά έτος (6.309 τόνοι φωτιστικών ειδών και 145 τόνοι λαμπτήρες).

Σχετικά με την οργάνωση των σημείων συλλογής προβλέπεται η τοποθέτηση κάδων σε καταστήματα λιανικής πώλησης φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων, η τοποθέτηση κάδων ή κοντέινερ σε μεγάλους χρήστες και η συνεργασία με Δήμους για την ανάπτυξη της συλλογής και σε δημοτικά σημεία.

Στόχος της Ελλάδας είναι να φτάσει το 2012 στο μέσο επίπεδο ανακύκλωσης των 15 κρατών-μελών της ΕΕ, που ανέρχεται στο 33%.