Συνεχίζοντας τις δράσεις του στον τοµέα του πολιτισµού, µε κεντρικό άξονα τη Σύγχρονη Τέχνη, ο Οργανισµός Πολιτισµού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ ∆. ∆ασκαλόπουλου ανακοινώνει το πρόγραµµά του για το 2014.

Ο ΝΕΟΝ φιλοδοξεί να φέρει το σύγχρονο πολιτισµό κοντά στο σύγχρονο πολίτη, µε δράσεις που υλοποιούνται σε ολόκληρη την πόλη, τόσο σε δηµόσιους χώρους όσο και στο πλαίσιο συνεργασιών µε θεσµικούς φορείς πολιτισµού, δηµόσιους και ιδιωτικούς.

Οι δράσεις του Οργανισµού για το 2014, εστιάζουν σε πέντε βασικούς τοµείς. ΝΕΟΝ Συνεργασίες, ΝΕΟΝ ∆ιαδροµές, ΝΕΟΝ Γνώση, ΝΕΟΝ ∆ηµιουργία και ΝΕΟΝ Αφηγήσεις.

NEON ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ΝΕΟΝ συµπράττει µε θεσµικούς φορείς πολιτισµού και ενισχύει τη δραστηριότητα δηµοσίων φορέων, υλοποιώντας κοινές δράσεις µε στόχο την έκθεση της σύγχρονης τέχνης και του σύγχρονου πολιτισµικού γίγνεσθαι στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό ο ΝΕΟΝ και το ΕΜΣΤ ανακοινώνουν την ευρύτερη συνεργασία τους.

NEON και Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Ο ΝΕΟΝ έχει ως στόχο να στηρίξει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης µε πολλαπλούς τρόπους προκειµένου να συµβάλλει δυναµικά στη λειτουργία και τη βιωσιµότητά του. Η συγκεκριµένη συνέργεια είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την πραγµάτωση του κοινού οράµατος του ΝΕΟΝ και του ΕΜΣΤ για την ανάδειξη και κατανόηση της σύγχρονης τέχνης και του πολιτισµού. Ειδικότερα, θεσµοθετούνται οι παρακάτω δραστηριότητες, µε χρηµατοδότηση του ΝΕΟΝ:

EΚΘΕΣΕΙΣ

– Annual Commission Series στη Στέγη του ΕΜΣΤ | ∆ιοχάντη
Ετήσιος θεσµός που αφορά στην ανάθεση σε διεθνείς καλλιτέχνες να δηµιουργήσουν ένα έργο που θα εκτίθεται στη στέγη του ΕΜΣΤ, µε διάρκεια στους µήνες Μάιο-Σεπτέµβριο. Η επιµελητεία θα είναι του ΕΜΣΤ. Η συνεργασία θα έχει 5ετή διάρκεια. Η πρώτη ανάθεση είναι στην καλλιτέχνιδα ∆ιοχάντη.

– Εµβληµατικές Εγκαταστάσεις στο ΕΜΣΤ
Οργάνωση και χρηµατοδότηση περιοδικών εµβληµατικών εγκαταστάσεων από διεθνή µουσεία και τη Συλλογή ∆.∆ασκαλόπουλου, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στο ΕΜΣΤ.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Ο ΝΕΟΝ χρηµατοδοτεί:
• Θέση ΝΕΟΝ Επιµελητής Έκθεσεων
• Θέση ΝΕΟΝ Επιµελητής Εκπαίδευσης
Η επιλογή του προσώπου γίνεται από το ΕΜΣΤ. Η διάρκεια θα είναι διετής µε δυνατότητα ανανέωσης.

• Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ΝΕΟΝ “Mentor a Curator”: Ένας επιµελητής του ΕΜΣΤ θα εκπαιδεύεται για ένα χρόνο σε µουσείο του εξωτερικού µε δαπάνες του ΝΕΟΝ. Ο επιµελητής θα ορίζεται από το ΕΜΣΤ.
• Εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης του ΕΜΣΤ. Η δωρεά ανέρχεται σε €30.000 ετησίως. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι τριετής.
• Συνδιαµόρφωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων στο ΕΜΣΤ για τα σχολεία. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι τριετής. Η δωρεά θα ανέρχεται σε €20.000 ετησίως.

Υπενθυµίζεται ότι ο ΝΕΟΝ υποστηρίζει από το 2012 το ΕΜΣΤ µε δύο ετήσια προγράµµατα που έχουν σκοπό τον εµπλουτισµό της µόνιµης συλλογής του Μουσείου. Ο ΝΕΟΝ προσφέρει 50.000 ευρώ ετησίως για αγορά έργων επιλογής του Μουσείου από τη διεθνή έκθεση Frieze Art Fair. To 2012 αγόρασε το έργο “Avenida Primavera Casa No 2” του Κολοµβιανού Mateo Lopez και το “2011.12.15 – 2011.12.18 2012.1.14 – 2012.1.18” του Κινέζου Pak Sheung Chuen.

Το 2013 αγοράστηκαν τα έργα: Casino, 2012 του Ανδρέα Αγγελιδάκη, Άτιτλο, 2012, της Χάρις Επαµεινώνδα και 9 έργα του Κροάτη Vlado Martek, τα: The White One Is Missing, 1996, Self-Portrait, 2001, Dear Kafka, 1996, I Renounce the Metaphor, 1980, The Corners, 1991, The Negation, 1991, Derrida, series “Theoretic Prints“, 1995, Ethics is beautiful – aesthetics is obedient, 2012, Svevo-Saba, 2011.  Το πρόγραµµα έχει διάρκεια τρία χρόνια και ολοκληρώνεται το 2015.

Παράλληλα δωρίζεται ένα νέο έργο επιλογής του Μουσείου, µε τη συνεργασία των οργανισµών Outset και International Production Fund.

ΝΕΟΝ και OUTSET.Ελλάδος

Ο ΝΕΟΝ χρηµατοδοτεί τη δραστηριότητα της Outset.Ελλάδoς, παράρτηµα του διεθνούς φορέα πολιτισµού Outset Contemporary Art Fund Αγγλίας µε στόχο τη στήριξη ελλήνων καλλιτεχνών και νέων παραγωγών.  Σηµειώνεται ότι το 2013 δόθηκε σε µορφή χορηγιών προς την OUTSET.Ελλάδος το ποσό των €100.000. Μέσω της στήριξης αυτής υλοποιήθηκαν projects και δηµιουργήθηκαν έργα όπως τα ‘Hell as Pavilion’ στο Palais de Tokyo-επµέλεια Νάντια Αργυροπούλου, Παρίσι, 2013, ‘DanceWEB Scholarship Prorgam’ στο Vienna International Dance Festival, Βιέννη, 2013, χορευτής – Kώστας Τσιούκας, έκθεση ‘…Try Again. Fail Again. Fail Better’, Νίκος Ναυρίδης, Ελευσίνα, 2013, ‘Lecture Series’ Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2013, ‘Economic Conference’, 4η Μπιενάλε της Αθήνας 2013, ‘Towards the Production of Dialogues on the Market of Bronze and Other Precious Materials’ (Θεόδωρος Προδροµίδης), στην 4η Μπιενάλε της Αθήνας, 2013 κ.α.

Για το 2014 στηρίζουµε τις εκθέσεις:

• ‘Crash Pad’ του Ανδρέα Αγγελιδάκη, KW Institute for Contemporary Art, Βερολίνο, έως τις 3 Αυγούστου 2015
• ‘No Country for Young Men: Contemporary Greek Art in Times of Crisis’, Bozar Expo, Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου – 3 Αυγούστου 2014, επιµέλεια της Κατερίνας Γρέγου
• ‘Tempus Ritualis’, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, 26 Ιουνίου – 31 Αυγούστου 2014; Galerie am Körnerpark, Βερολίνο, 24 Οκτωβρίου 2014 – 11 Ιανουαρίου 2015, επιµέλεια της Χριστίνας ∆ηµητριάδη

NEON ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Ι ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ    

– Έκθεση µε τίτλο ‘A Thousand Doors’ στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη σε συνεργασία µε τη Whitechapel Gallery – Μάιος – Ιούνιος 2014

Ο ΝΕΟΝ σε συνεργασία µε τη Whitechapel Gallery οργανώνει έκθεση µε τη συµµετοχή ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, υπό την επιµέλεια της Iwona Blazwick, OBE, ∆ιευθύντριας της Whitechapel Gallery. Η έκθεση θα παρουσιαστεί σε όλους τους χώρους της Γενναδείου, από τη βιβλιοθήκη µέχρι και τους κήπους της. Το σύνολο των έργων καλύπτει ποικίλα εκφραστικά µέσα όπως βιντεοεγκαταστάσεις, ηχητικά έργα, γλυπτικές εγκαταστάσεις κλπ. Ανάµεσα στους καλλιτέχνες που θα συµµετάσχουν συµπεριλαµβάνονται οι Michael Dean, Georg Herold, Susan Hiller, Hannah Höch, Cristina Iglesias, Giuseppe Penone, Annie Ratti, Dieter Roth, Daniel Silver, Francis Upritchard, Adrián Villar Rojas, Rachel Whiteread και Jane & Louise Wilson. Παράλληλα, έχουν γίνει αναθέσεις δηµιουργίας νέων έργων στους έλληνες καλλιτέχνες Γιάννη Κουνέλλη, Νίκο Ναυρίδη, Πάκυ Βλασσοπούλου, Κώστα Ιωαννίδη και Βαλεντίνα Κάργα.

Η έκθεση θα πλαισιωθεί από παράλληλα προγράµµατα (δωρεάν ξεναγήσεις, ανοιχτές συζητήσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα) που θα φέρουν τη σφραγίδα Ελλήνων και ξένων επιµελητών οι οποίοι έχουν συµµετάσχει στο Πρόγραµµα Ανταλλαγής Επιµελητών που οργανώνει ο ΝΕΟΝ και η Whitechapel Gallery από το 2012.

Η διευθύντρια της Γενναδείου Βιβλιοθήκης ∆ρ.Μαρία Γεωργοπούλου σηµειώνει: «Η “εισβολή” της δηµόσιας τέχνης στο χώρο της βιβλιοθήκης είναι µια θαυµάσια ευκαιρία να ανοίξει αυτή η ερευνητική ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη τις πύλες της σε ένα δηµιουργικό, καλλιτεχνικό κοινό. Χαιρετίζουµε την ευκαιρία που µας προσφέρει η έκθεση A THOUSAND DOORS να φιλοξενήσουµε στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη και τον πανέµορφο κήπο της διάσηµους καλλιτέχνες. Η δηµόσια τέχνη ενδυναµώνει και εµπλουτίζει τους χώρους όπου τοποθετείται και ανυποµονούµε να µας δοθεί η ευκαιρία να εξερευνήσουµε εκ νέου το “σπίτι µας” µέσα από τα φρέσκα µάτια τόσων πολλών καλλιτεχνών».

– Πρώτη Παρουσίαση του έργου ‘This Progress’ του Tino Sehgal στην Ελλάδα
Σεπτέµβριος 2014

Ο ΝΕΟΝ προτίθεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο του διάσηµου βερολινέζου καλλιτέχνη Tino Sehgal. Αναµένεται η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισµού για να παρουσιαστεί το έργο, στο χώρο της Ρωµαϊκής Αγοράς, το Σεπτέµβριο του 2014.

Tο έργο εµπλέκει τους επισκέπτες του συγκεκριµένου χώρου σε µια συζήτηση µε άτοµα από διαφορετικές γενιές και ηλικίες –ένα παιδί, ένας έφηβος, ένας νέος και ένας µεσήλικας- και ξεκινά από τη βασική ερώτηση: «Τι είναι πρόοδος;». Απαντώντας σε αυτή την ανοιχτή φιλοσοφική ερώτηση, οι επισκέπτες ενεργοποιούν µια προσωποποιηµένη σειρά αντικατοπτρισµών στην ιστορία και τους στόχους των ανθρώπινων κοινωνιών. Το έργο ανάγει τις ρίζες του στις διαλεκτικές πρακτικές της αρχαίας φιλοσοφίας, ως ένας σωκρατικός διάλογος, που αντί να αναπτύσσεται µε έναν συνοµιλητή, επιτρέπει στο συµµετέχοντα να βιώσει ένα είδος εξελικτικού κύκλου ζωής µεταξύ των γενεών, µε τη µορφή των τεσσάρων ερµηνευτών που συναντά διαδοχικά. Το έργο “This Progress” παρουσιάστηκε στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης ενώ ο καλλιτέχνης έχει βραβευθεί γι’ αυτό µε το Χρυσό Λιοντάρι της Βενετίας στην 55η Μπιενάλε το 2013.

– Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης στον Εθνικό Κήπο

Ο ΝΕΟΝ σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχή και τη ∆ιεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος ετοιµάζει την τελική µελέτη εφαρµογής για την κηποτεχνική αναβάθµιση 8 σηµείων στον Εθνικό Κήπο, η οποία θα κατατεθεί στις αρµόδιες αρχές και στο Υπουργείο Πολιτισµού. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η επιµελητική πρόταση, η επιλογή των καλλιτεχνών και η µελέτη τοποθέτησης των έργων στο χώρο, η οποία έχει παραδοθεί στο ∆ήµο για την κατάθεσή της στο Υπουργείο Πολιτισµού. Εκκρεµεί η απόφαση του ΣτΕ στην προσφυγή της ΕΦΚ.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

– Community Projects, δύο άνα έτος | Μάιος-Οκτώβριος 2014
Τα Community Projects είναι ένας νέος θεσµός που ξεκινά ο ΝΕΟΝ το 2014 και θα υλοποιείται δύο φορές το χρόνο. Σκοπός είναι η υλοποίηση προγραµµάτων τέχνης σε γειτονιές της Αθήνας τα οποία θα βασίζονται στη συµµετοχή των κατοίκων, οµάδων και καλλιτεχνών. Τα Community Projects θα αποτελέσουν ένα ζωντανό πεδίο καλλιτεχνικής δράσης στο οποίο οι καλλιτέχνες θα αναδεικνύουν µαζί µε τους πολίτες τα θέµατα που απασχολούν τις συγκεκριµένες τοπικές κοινωνίες.

Στο διάστηµα Μάιος-Οκτώβριος 2014, θα υλοποιηθούν δύο Community Projects που θα εξελιχθούν στους δήµους Αιγάλεω και Περιστερίου, υπό την επιµέλεια των Μαρία-Θάλεια Καρρά – Όλγα Μποτωνάκη και Ελπίδα Καραµπά, αντίστοιχα.

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ | Ανάθεση για τη δηµιουργία ενός δηµόσιου έργου ανά έτος
Πρώτη Ανάθεση: Αιµιλία Παπαφιλίππου | Σεπτ. – Οκτ. 2014

Ο ΝΕΟΝ αναθέτει σε έναν καλλιτέχνη ετησίως τη δηµιουργία ένος έργου που θα εκτίθεται σε δηµόσιο χώρο για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Για το 2014, ο ΝΕΟΝ συνεργάζεται µε την Ελληνίδα Αιµιλία Παπαφιλίππου. Το έργο θα παρουσιαστεί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και θα διερευνά τη σχέση µεταξύ της σύγχρονης δηµιουργίας και του κλασσικού πολιτισµού. Η διάσταση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας όπου η αρχαιότητα σµίγει µε το σύγχρονο θα δώσει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να διερευνήσουν τη δική τους διαχρονική αντίληψη σε σχέση µε τη δηµιουργική διαδικασία. Για την Αιµιλία Παπαφιλίππου, «η έννοια του ‘δηµόσιου’ εξετάζεται, στο πλαίσιο του Σκακιστικού Συνεχούς, ως αλληλοπροσδιορισµός, συνέργεια, συνύφανση αλλά και κατ’έριν σύνθεση συµπληρωµατικών αντιθέτων.  Σε αυτό το αέναο παιχνίδι παίζεται ο Άνθρωπος».

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ

– Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2014 | Πειραιώς 260 | Κτίριο Α | Έκθεση Kutluğ Ataman – Ιούνιος 2014

Ο ΝΕΟΝ παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό ένα εµβληµατικό έργο-εγκαταστάση του τούρκου καλλιτέχνη Kutluğ Ataman. Πρόκειται για µια µεγάλων διαστάσεων video installation (βιντεοεγκατάσταση), το ‘Küba’ (2004).
Το έργο Küba αναφέρεται σε µια γειτονιά που εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη του 1960 ως ένα σύνολο αυτοσχέδιων κατοικιών. Ο Kutluğ Ataman πέρασε πάνω από δύο χρόνια στην Küba βυθίζοντας τον εαυτό του στη ζωή 40 κατοίκων της, χαρτογραφώντας τα φυσικά και νοητικά τους όρια. Αποτέλεσµα αυτής της ιδιότυπης συνύπαρξης ήταν η δηµιουργία µιας πολλαπλής βιντεοεγκατάστασης αποτελούµενης από 40 επιµέρους πορτρέτα. Από τον Οκτώβριο του 2004 έως σήµερα τα πορτρέτα αυτά ταξίδεψαν από το Πίτσµπουργκ, στο Λονδίνο, τη Στουτγκάρδη, τη Βιέννη, το Σίδνεϋ κ.α. και κέρδισαν το εγνωσµένου κύρους Carnegie Prize.

NEON ΓΝΩΣΗ   

Ο ΝΕΟΝ καλλιεργεί τη σχέση των νέων µε τη σύγχρονη τέχνη και συνείδηση, µέσα από πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράµµατα, και τη δηµιουργία ενός δικτύου διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών.

– Εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Είναι αυτό Τέχνη;» | Συνδιαµόρφωση µε το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Είναι αυτό Τέχνη;», είναι το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του είδους του που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του ΝΕΟΝ που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε τη συνεργασία του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Στόχο έχει να φέρει σε επαφή τους µαθητές της Γ’ Γυµνασίου µε τις µορφές και τους δηµιουργούς της σύγχρονης τέχνης. Η υλοποίηση του προγράµµατος ξεκινά από την περιφέρεια Αττικής τους µήνες Μάρτιο-Μάιο 2014 και θα απευθυνθεί σε περίπου 2.500 µαθητές έως το τέλος του 2015 µε δύο επισκέψεις σε κάθε ενδιαφερόµενο σχολείο.

Η α’ φάση του προγράµµατος περιλαµβάνει εννέα σηµαντικούς καλλιτέχνες που έχουν επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που βλέπουµε και ορίζουµε την τέχνη σήµερα µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται οι Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Andy Warhol, εµβληµατικές µορφές όπως η Marina Abramović αλλά και ο έλληνας καλλιτέχνης Γιάννης Κουνέλλης. Η υλοποίηση βασίζεται σε ηλεκτρονική πλατφόρµα η οποία συµπεριλαµβάνει σύντοµα βίντεο για τη ζωή και το έργο των εννέα καλλιτεχνών καθώς και πληροφορίες και στοιχεία για τη Σύγχρονη Τέχνη και τα αντιπροσωπευτικά της κινήµατα.  Το διδακτικό υλικό θα συµπληρώνεται από εκπαιδευτικά παιχνίδια και απτικά υλικά που ενδυναµώνουν τη σχέση του µαθητή µε την τέχνη µε βιωµατικό τρόπο. Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και ο ΝΕΟΝ συνεργάστηκαν µε την εικαστικό Κατερίνα Ζαχαροπούλου για την επιστηµονική επιµέλεια του προγράµµατος.

– Πρόγραµµα Ανταλλαγής Επιµελητών και Βραβείο Επιµελητή Τέχνης σε συνεργασία µε τη Whitechapel Gallery

Τα δύο προγράµµατα υλοποιούνται για τρίτη συνεχόµενη χρονιά σε συνεργασία µε τη Whitechapel Gallery του Λονδίνου. Απευθύνονται σε νέους επιµελητές που έχουν έδρα την Ελλάδα και την Αγγλία, µε σκοπό να τους φέρουν σε επαφή µε συναδέλφους τους από άλλες χώρες και να ανταλλάξουν ιδέες και εµπειρίες. Στην Ελλάδα η συµµετοχή γίνεται µε διαδικασία Ανοιχτής Πρόσκλησης – Open Call. Από την Αγγλία συµµετέχουν οι φοιτητές των πανεπιστηµίων Metropolitan University, Courthauld Institute, Royal College of Art και Goldsmith’s College. Το βραβείο επιµελητή τέχνης αποδίδεται κάθε χρόνο στην καλύτερη επιµελητική πρόταση για την εικονική επιµέλεια της Συλλογής ∆.∆ασκαλόπουλου.

Το Open Call για το 2014 έχει ήδη ανακοινωθεί και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου.

– Συνεργασία µε την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

• Ο ΝΕΟΝ ξεκινά συνεργασία µε την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το πρόγραµµα “Adopt a Studio”. Στόχος του προγράµµατος είναι να υποστηρίζεται ένα εργαστήριο της ΑΣΚΤ µε το ποσό των €10.000 ετησίως για την ενίσχυση της δράσης του.
• Στο ίδιο πλαίσιο διεξάγεται σήµερα Ανοιχτή Συζήτηση στις 7 το απόγευµα στο Μουσείο Μπενάκη µε θέµα ∆ηµόσια Ζωή | ∆ηµόσιος Χώρος | ∆ηµόσια Τέχνη. Στη συζήτηση θα συµµετάσχουν ο κ. Χαρβαλιάς, Πρύτανης της ΑΣΚΤ, ο κ. ∆. ∆ασκαλόπουλος, Ιδρυτής του ΝΕΟΝ, η Iwona Blazwick, ∆ιευθύντρια της Whitechapel Gallery, ο Κώστας Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Θεωρίας και Κριτικής της Τέχνης, η Ελίνα Κουντούρη, ∆ιευθύντρια του ΝΕΟΝ καθώς και οι καλλιτέχνες Νίκος Ναυρίδης, Georg Herold και Daniel Silver.

– Συνεργασία µε ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ

Ο ΝΕΟΝ συνεργάζεται µε το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ (Ινστιτούτο Βιοµηχανικής & Επιχειρησιακής Επιµόρφωσης και Κατάρτισης – ΣΕΒ) στο πρόγραµµα «Εκπαίδευση µέσα από την Τέχνη». Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι να αξιοποιηθεί η τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης µε στόχο τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Πρόκειται για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ώστε να εφαρµόσουν τον καινοτόµο τρόπο διδασκαλίας στους µαθητές τους, παιδιά ή ενήλικες.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σχολείων β’ ευκαιρίας και σχολικούς συµβούλους. Θα υλοποιηθεί από εξειδικευµένη οµάδα πανεπιστηµιακών καθηγητών, υπό την εποπτεία του καθηγητή κ. Αλέξη Κόκκου.

NEON ∆HMIOYΡΓΙΑ

Ο ΝΕΟΝ στηρίζει τους σύγχρονους δηµιουργούς, µέσα από προγράµµατα χορηγιών και υποτροφιών που εξασφαλίζουν την πρόσβασή τους στη γνώση, την έρευνα, την παραγωγή.

– Πρόγραµµα υποτροφιών

Οι υποτροφίες του ΝΕΟΝ απευθύνονται σε νέους δηµιουργούς και σπουδαστές και αφορούν σε:
• Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) α) στην Ιστορία της Τέχνης, β) στις Επιµελητικές Σπουδές (Curatorial
• Studies) και γ) στην εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts). Θα δοθούν τέσσερις (4) υποτροφίες €10.000 η κάθε µία.
• Ολοκλήρωση Σπουδών ∆ιδακτορικού Επιπέδου α) στην Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης και β) στις Επιµελητικές Σπουδές. Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες των €10.000 η κάθε µία, για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.

– Πρόγραµµα επιχορηγήσεων

• Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης ατοµικές ή οµαδικές Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα δοθούν έξι (6) χορηγίες €5.000 η κάθε µία.
• Παραγωγή Performance και Dance Production. Θα δοθούν τέσσερις (4) χορηγίες των €10.000, η κάθε µία.
• Εκδόσεις Σύγχρονης Τέχνης: Μονογραφίες καλλιτεχνών, κινηµάτων, κατάλογοι εκθέσεων, µελέτες και catalogues raisonnés. Οι αιτήσεις θα πρέπει να προέρχονται είτε από ιδρύµατα είτε από οργανισµούς. Θα δοθούν τέσσερις (4) χορηγίες ύψους €5.000, η κάθε µία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράµµατα αυτά δίνονται στο neon.org.gr.

NEON ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ

Ο ΝΕΟΝ θεσµοθετεί ένα πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου που φέρνει την κοινωνία κοντά στις σύγχρονες ιδέες, τις σύγχρονες τάσεις και ρεύµατα.

– Distinguished Speaker Series – ένας οµιλητής ανά έτος

Ο ΝΕΟΝ καθιερώνει µια σειρά συζητήσεων “Θεσµός ∆ιακεκριµένων Οµιλητών” – “Distinguished Speaker Series” µε εµβληµατικές και καταξιωµένες στο χώρο τους προσωπικότητες. Οι οµιλητές θα προέρχονται από διάφορους τοµείς που επηρεάζουν και διαµορφώνουν τον σύχρονο πολιτισµό και σκέψη. Τα θέµατα θα ορίζονται κάθε χρόνο και θα αφορούν σύγχρονους προβληµατισµούς.