Η Πράσινη Στέγη του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομίας στην πλατεία Συντάγματος παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από τον Υπουργό Οικονομίας, Γιώργο Αλογοσκούφη και τον Υφυπουργό, Γιάννη Παπαθανασίου.

Η επιφάνεια που φυτεύτηκε τον Ιούλιο του 2008 είναι περίπου 650 τ.μ., αντιστοιχεί στο 52% της οροφής του κτιρίου και καλύπτει την ανατολική και τη βόρεια πλευρά του.

Η Πράσινη Στέγη υλοποιήθηκε με στόχο να συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος στο κέντρο της Αθήνας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των δαπανών του κτιρίου.

Παράλληλα, θα αποτελέσει παράδειγμα για την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σύμφωνα με ειδική αξιολόγηση που έγινε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2008, η φύτευση έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη μείωση των ετήσιων αναγκών για ψύξη και θέρμανση του κτιρίου κατά 6% και 2% αντίστοιχα.

Τα ποσοστά αυτά προβλέπεται να αυξηθούν με την περαιτέρω ανάπτυξη των φυτών. Η ποσοστιαία αυτή μείωση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε απόλυτα μεγέθη, με δεδομένες τις υψηλές καταναλώσεις ενέργειας που απαιτούνται για τον κλιματισμό και τη θέρμανση του κτιρίου.

Το κτίριο του υπουργείου Οικονομίας είναι από τα πρώτα κτίρια στην Αθήνα, όπου δημιουργείται Πράσινη Στέγη. Στόχος, επίσης, της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να λειτουργήσει πιλοτικά για τη δημιουργία Πράσινης Στέγης και στα υπόλοιπα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.