Η Action Global Communications Hellas και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνουν το 1ο Συνέδριο Πράσινης Επιχειρηματικότητας.

Διάφορες πρωτοβουλίες τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στο Δημόσιο Τομέα, κυρίως στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, αλλά σταδιακά πλέον και στην Ελλάδα, εφαρμόζουν καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και την τόνωση της αγοράς. Οι πρόσφατες όμως εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία απέδειξαν ότι απαιτείται ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα διασφαλίζει την ευημερία και την εξέλιξη των επιχειρήσεων και των κοινωνιών όπου αυτές δραστηριοποιούνται στο παρόν και στο μέλλον.

Το 1st Green Business Congress αποσκοπεί στην ανάδειξη των επιχειρηματικών και πολιτικών πρωτοβουλιών που επενδύουν στο μέλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην παρουσίαση των πρακτικών των εταιρειών που πρωτοστατούν στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας.