«Στην Ελληνική γλώσσα» λέει ο καθηγητής φιλοσοφίας Χρήστος Γιανναράς “έχουμε δυο λέξεις για να σημάνουμε τα αντι-κείμενα της εμπειρικής μας πιστοποίησης: Τη λέξη «πράγματα» και τη λέξη «χρήματα»”. 

«Πράγματα» είναι τα παράγωγα του πράττειν, τα αποτελέσματα μιας ποιητικής ενέργειας, τα πεπραγμένα ενός δημιουργού. «Χρήματα» είναι εκείνα από τα πράγματα που καθορίζονται κυρίως από τη χρήση τους, εξυπηρετούν χρηστικές ανάγκες, είναι χρήσιμα στην πρακτική του βίου.

Η έκθεση «Πράγματα και Χρήματα» που επιμελείται ο Αλέξανδρος Ψυχούλης στο Χώρο Τέχνης ”δ.”, εστιάζει στο αντικείμενο, τόσο το χρηστικό, αυτό που σχεδιάστηκε για να καλύψει μια σύγχρονη ανάγκη (χρήμα), όσο και το υπερβατικό, αυτό που σχολιάζει τη χρήση για να καταλήξει στην αναίρεση του αντικειμένου (χρήμα που έγινε πράγμα).

Οι καλλιτέχνες – σχεδιαστές που συμμετέχουν στην έκθεση  εκθέτουν αντικείμενα που διατυπώνουν μια προσωπική τους κατάθεση για σκέψεις και προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ Σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την παραγωγή της καθημερινής ζωής» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Π.Θ.

Συμμετέχουν:

Κώστας Αγριγιάννης 
Νίκος Αρβανίτης
Μαρίζα  Βλαχάβα 
Φοίβη Γιαννίση 
Γιώργος Γυπαράκης 
Έφη Δημητρακοπούλου
Θοδωρής Ζαφειρόπουλος 
Αλέξανδρος Κλαδούχος
Ζήσης Κοτιώνης
Αθηνά Κουμπαρούλη
Λένια Κλώσα
Γιώργος Μητρούλιας
Απόστολος Ντελάκος
Βασίλης Ξενοφώντος 
Κατερίνα Σελήνη
Ελένη Ψυχούλη

Γιώργος Γυπαράκης