Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β και Μ Θεοχαράκη παρουσιάζει κύκλο διαλέξεων 10 μαθημάτων με θέμα

«Πόσο κοντά είναι το παρελθόν μας; Σελίδες από την ιδιωτική και τη δημόσια ζωή κατά την αρχαιότητα και τα Βυζαντινά χρόνια».

Ο κύκλος περιλαμβάνει 10 μαθήματα.

Α΄ ΜΕΡΟΣ:

Βασίλης Λαμπρινουδάκης: Η ιδιωτική και η δημόσια ζωή κατά την αρχαιότητα

1. Η δημόσια ζωή στην αρχαία Ελλάδα: Οι πολιτειακοί και οι κοινωνικοί θεσμοί της αρχαίας πόλης-κράτους. Αριστοκρατία και δημοκρατία, παρεκκλίσεις. Οι χώροι στους οποίους εξελισσόταν η δημόσια ζωή.

2. Οι χώροι της ιδιωτικής ζωής στην αρχαία Ελλάδα: Ήθη και έθιμα της αναπαραγωγής, της γέννησης, του χειρισμού της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, της ενηλικίωσης, του γάμου, της οικογένειας, των γηρατειών και του θανάτου.

3. Ο βιοπορισμός στην αρχαία Ελλάδα: Η αγροτοποιμενική δραστηριότητα ως βασικός χαρεακτήρας της αρχαίας ζωής. Κυνήγι και η αλιεία. Βιοτεχνία. Εμπόριο. Μισθωτή εργασία. Δουλεία.

4. Η υγεία, η παιδεία και η επιστήμη στην αρχαία Ελλάδα: Μαγική-θρησκευτική και επιστημονική θεραπεία, θεραπευτικά ιερά και μεγάλοι γιατροί της αρχαιότητας. Δάσκαλοι και σχολεία, γυμνάσια και φιλοσοφικές σχολές.

5. Ταυτότητα και ετερότητα στην αρχαία Ελλάδα: Ο γεωγραφικός χώρος των Ελλήνων, η γλώσσα, η θρησκεία (μαγεία, ευετηριακές πίστεις, ηθικοί χαρακτήρες των αρχαίων θεών), αυτόχθονες, ηρωικές γενεαλογίες, “ομότροπα ήθη”, Έλληνες και βάρβαροι, δούλοι και απελεύθεροι, μέτοικοι και ξένοι.