Ο εκθεσιακός χώρος Ραψωδία στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί και παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Κατερίνας Κοκκινάκη, η οποία αποτελείται από έργα που φιλοτέχνησε από τις αρχές του 2008 έως και σήμερα.

Τα έργα της Κοκκινάκη είναι αποτέλεσμα μιας προσωπικής διαδρομή, μέσα από την οποία διαπραγματεύεται την αλήθεια και την αυθεντικότητα μεταλλαγμένη, σύμφωνα με το δικό της γλωσσικό ιδίωμα.

Στα έργα της καθιστά εμφανείς τους απρόσκοπτους πειραματισμούς, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό λεξιλόγιο, με άρτια ανεπτυγμένες εκφραστικές δυνατότητες, εσωτερική συνοχή και αμεσότητα.

Την απασχολούν θέματα προσδιορισμού ρόλων και ταυτότητας της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία διαπραγματευόμενα μέσα από μία ενδελεχή ερευνά συσχετισμών, ομόφυλων και ετερόφυλων σχέσεων, μέσα απ την έκπτωση του ήθους και τη φθορά του χρόνου.