Μια έρευνα του διαλόγου ανάμεσα στη μουσική και το κινούμενο σώμα.

Το έργο Πολυρυθμία προέρχεται από την επιθυμία να συνδέσουμε την ενυπάρχουσα σοφία της παράδοσης με τις πρόσφατες μελέτες στη σωματική πρακτική, την ανατομία και την εμβιομηχανική τα παραδοσιακά κρουστά και τις σύγχρονες τεχνικές της ηλεκτρονικής μουσικής, πιστεύοντας ότι οι αρχαίες και οι σύγχρονες παραστατικές πρακτικές μπορούν να επικοινωνήσουν και να εμπλουτίσουν οι μεν τις δε.

Η μουσική, ακουστική από τη φύση της, μπορεί να λειτουργήσει αυθύπαρκτα. Σε συμφωνία με τους χορευτές η μουσική συνυπάρχει με την εικόνα. Μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικές αντιθέσεις στις αισθήσεις ή να δονηθεί μαζί της ακυρώνοντας ή ενισχύοντας τη δράση τους. Μπορεί να αντικατοπτρίζει σωματικές κινήσεις περισσότερο ή λιγότερο φανερά. Μαζί, η μουσική και η κίνηση δημιουργούν μια μεταμορφωτική γλώσσα, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της μεταξύ τους σχέσης, παίρνοντας το ρόλο ενός τρίτου performer. Η εμφανής ένταση ή σύγκρουση μεταξύ της αναλογικής και ψηφιακής μουσικής ανοίγει προοπτικές και ορίζοντες.

Συντελεστές:

Ιδέα/σύλληψη: Francesca Pedullà και Lorenzo Gasperoni
Χορογραφία: Francesca Pedullà και Κωνσταντίνος Κατσαμάκης
Μουσική: Lorenzo Gasperoni

Διάρκεια: 20