Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Supporting Inclusion and Diversity in Teaching (SIDiT), με επικεφαλής εταίρο το Goethe-Institut Athen.

Το πρόγραμμα SIDiT υποστηρίζει εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μαθητές (8-12 ετών) από διαφορετική προέλευση, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών μαθητών. Στοχεύει στην ανάπτυξη πρακτικών και εργαλείων για την προώθηση της αλλαγής στην τάξη και σε επίπεδο πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συζήτησης 90 λεπτών που θα μεταδοθεί ζωντανά στη σελίδα του Goethe-Institut Athen στο Facebook και το YouTube, θα παρέχουμε μια πλατφόρμα διαλόγου για τη διαφορετικότητα και την ένταξη στην εκπαίδευση και θα δώσουμε πληροφορίες σχετικά με το όραμα του προγράμματος SIDiT.

Θα μιλήσουν ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια και οργανισμούς από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν περισσότερα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις. Θα ενημερωθούν επίσης για καλές πρακτικές και παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ένταξης και της συμμετοχής μαθητών μεταναστών και προσφύγων. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

ΠΑΝΕΛ

Τίτα Καίσαρη-Έρνστ, Ειδική σε θέματα Εκπαίδευσης, Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα
Dr. Rory Mc Daid, Λέκτορας στη Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Διευθυντής Έρευνας / Συντονιστής του προγράμματος Migrant Teacher Project, Marino Institute Of Education
Michele Senici, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Oργάνωση Still I Rise
Βασιλική Κατσομαλιάρη, Συντονίστρια του προγράμματος SIDiT, Goethe-Institut Athen

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIDiT

Από το 2014, το Goethe-Institut Athen ηγείται διαφόρων συνεργειών Erasmus + στον τομέα της εκπαίδευσης που στόχο έχουν τη δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων στην εκπαίδευση για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών. Το πρόγραμμα SIDiT είναι η τρίτη κατά σειρά στρατηγική συνέργεια Erasmus + που υλοποιεί.

Το SIDiT ενώνει οργανισμούς, ινστιτούτα και σχολεία στην Ευρώπη με εμπειρία στην εκπαίδευση. Οι εταίροι του προγράμματος έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Κροατία.

Μέσω του προγράμματος αναπτύσσεται μια μεθοδολογία διδασκαλίας για τα δημοτικά σχολεία, η προσέγγιση της οποίας βασίζεται στις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη γλωσσικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων μεταξύ των νέων μαθητών που είναι σημαντικές για την κοινωνική ένταξη, όπως η κριτική σκέψη, ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης, ο ψηφιακός γραμματισμός, η επιχειρηματικότητα. Η μεθοδολογία θα υιοθετηθεί από διάφορα δημοτικά σχολεία σε όλη την Ευρώπη, μέσω διαβουλεύσεων με τις δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το έργο αναπτύσσει:
• Μια πρακτική εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς και μαθητές με τη μορφή ενός εγχειριδίου με πρότυπα σχέδια μαθημάτων
• Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που προωθεί αποτελεσματικές και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές
• Συστάσεις πολιτικής για την εφαρμογή και τη δυνατότητα μεταφοράς του SIDiT

Το SiDiT συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Key Action 2) και το Goethe-Institut.