Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το βιβλίο της συγγραφέα Marie – Francoise Baslez, με τίτλο, Πολιτική Ιστορία του Αρχαίου κόσμου.

Στο χρηστικό αυτό εγχειρίδιο παρουσιάζεται µε τρόπο εύληπτο και συστηματικό η πολιτική ιστορία ολόκληρου του ελληνικού κόσμου, από την εποχή που πρωτοεµφανίστηκαν μορφές κράτους έως την ενσωμάτωση των ελληνικών κοινοτήτων στη ρωμαϊκή εξουσία. Με τη χρήση πινάκων, χαρτών και αρχαίων πηγών ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη των πολιτευμάτων, την ιστορία των σχέσεων μεταξύ των κρατών, τη διαδοχή ηγεμόνων, αλλά και τις δυναμικές μεταβολές σε επίπεδο πολιτικό, θρησκευτικό, ακόμη και δημογραφικό ή οικονομικό.

Η πολιτική ιστορία της αρχαίας Ελλάδας αποτελεί ένα πεδίο μελέτης µε πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς ο αρχαίος ελληνικός κόσμος ήταν διαιρεμένος σε πολλαπλά κράτη, διαφορετικής μορφής και φύσης. Εκτός από το γνωστό μοντέλο της πόλης-κράτους της κλασικής εποχής, η συγγραφέας εξετάζει και άλλους τύπους κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, όπως π.χ. τις κοινότητες που ήταν οργανωμένες γύρω από ένα παλάτι, καθώς και τον ρόλο που έπαιζε η ένταξη σε «έθνη».

Η μελέτη των πολιτικών θεσµών και των διοικητικών δοµών της περιόδου αυτής επιτρέπει την κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων και φωτίζει την πολιτική ιστορία του σύγχρονου δυτικού κόσμου, ο οποίος υιοθέτησε πληθώρα αρχαιοελληνικών εννοιών και πρακτικών.

Η Marie-Françoise Baslez γεννήθηκε το 1946 και είναι καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης (Paris-IV).Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν πτυχές της ελληνιστικής κοινωνίας, τις σχέσεις του ελληνικού πολιτισµού µε τον ιουδαϊκό, την εξάπλωση του χριστιανισµού κ.ά. Στις πρόσφατες δηµοσιεύσεις της συγκαταλέγονται οι µονογραφίες Comment notre monde est devenu chrétien (CLD, 2009), Saint Paul : Artisan d’un monde chrétien (Fayard, 2008) και Les Persécutions dans l’Antiquité. Victimes, héros, martyrs (Fayard, 2007).