Πέτρου Ράλλη 18, Αθήνα
Τηλ.: 210 3476316, 210 7701676, 6909 313000, 6909 316000