Λεωφόρος Κηφισίας 118, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 6921667, 210 6917722