Ο Ανδρέας Κατσάκος στα πλαίσια της εκδήλωσης της φωτογραφικής ομάδας Φωτοπόροι:
Η Φωτογραφία στα Καφέ Μπαρ της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει την ατομική του έκθεση φωτογραφίας με θέμα photo diary. Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο café Cofix στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτογραφική πράξη αν και φαινομενικά φτωχότερη από το βίωμα του συμβάντος σε ό,τι αφορά την ποσότητα των πληροφοριών που μεταφέρει, καταφέρνει, μερικές λιγοστές φορές, να προ(σ)καλέσει την φαντασία του θεατή ακριβώς επειδή αυτό που του στερεί αέναα, υποστηρίζεται και συντηρείται αοριστολογικά από αυτό που του εμφανίζει.

Ο Αντρέας Κατσάκος, ως ανιχνευτής τέτοιων υπερβατικών ιχνών, φροντίζει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με την οπτική απόχη ανά χείρας, αντιδρώντας ενστικτωδώς σε ότι του υπόσχεται την έκπληξη, την παρένθεση στο νόημα, την στάση στο χρόνο.

Ως διορθωτής κειμένου, τοποθετεί τη στίξη. Και έπειτα, ως συλλέκτης υπερβατικών δρώμενων, τα φυλάει σε ημερολόγιο. Φωτο-ημερολόγιο.