Σύµφωνα µε τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου, το νησί πήρε το όνοµα Ανάφη επειδή ο Απόλλωνας το εµφάνισε στους Αργοναύτες ως καταφύγιο, χρησιµοποιώντας το βέλος του για να ρίξει πάνω του φως.

Για τη δεύτερη έκδοσή του, το Phenomenon θα διερευνήσει το πώς οι ιστορίες, συλλογικές και προσωπικές, είναι κοινωνικά κατασκευασµένες και συνεχώς επαναδιαπραγµατεύσιµες. Η Ανάφη, στη µικρή αλλά αποκαλυπτική της κλίµακα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα πολιτισµικής διαστρωµάτωσης, όπου ένας αρχαιοελληνικός ναός χρησιµεύει αθόρυβα ως θεµέλιο ενός ορθόδοξου µοναστηριού, ενώ η ιστορία των εξόριστων συνυπάρχει σιωπηλά µε την τοπική ιστορία του νησιού. Ποιες είναι οι διαδικασίες εκείνες που πραγµατώνουν το ορατό και το εκφράσιµο και δοµούν ιστορικούς σχηµατισµούς; Πώς µπορούµε να επαναπροσδιορίσουµε την ιστορία και να αµφισβητήσουµε το κυρίαρχο αφήγηµα; Ο σκοπός του project είναι επιχειρηµατολογήσει υπέρ µίας πολλαπλότητας αποσπασµατικών και µη αναγώγιµων αρχαιολογιών που ανοίγουν τον κόσµο προς νέα ενδεχόµενα.

Οι προσκεκληµένοι είναι: Ignasi ABALLI, Grégory CASTERA, Dora GARCIA, Mario GARCIA TORRESΛενιώ ΚΑΚΛΕΑ, Margaret KENNA, Χρυσάνθη ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ, Julien NEDELEC, Χριστόδουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

Ο Ignasi Aballí αναδιοργανώνει κείµενα, εικόνες, υλικά και διαδικασίες, αντιµετωπίζοντας την παρουσία και την απουσία, το υλικό και το άυλο, το ορατό και το αόρατο. Στην Ανάφη, ο καλλιτέχνης θα δηµιουργήσει µία in-situ εγκατάσταση όπου λεκτικοί δείκτες φανερώνουν το αόρατο.

Ο Grégory Castéra επιµελείται καλλιτεχνικές παραγωγές στις οποίες οι τέχνες συντίθενται µε τις επιστήµες και την κοινωνική συµµετοχή. Για το Phenomenon, ο επιµελητής θα οργανώσει µία εκδήλωση µε ηχητικά δρώµενα καθώς και µία επιλογή video. Ο Paul Feigelfeld δουλεύει πάνω στα µέσα ενηµέρωσης, τις πολιτικές δεδοµένων και τεχνητή νοηµοσύνη. Για το πρόγραµµα φιλοξενίας, ο θεωρητικός θα µιλήσει για την επινόηση των γλωσσών, από την προέλευση του ελληνικού αλφάβητου ως τη µοντέρνα κρυπτογραφία. Η Dora García διερευνά τις πολιτικές δυνατότητες που είναι ριζωµένες σε περιθωριακές θέσεις, όπως στις φιγούρες του αουτσάιντερ, του παρία και του παράνοµου. Για το Phenomenon, η καλλιτέχνης θα δηµιουργήσει µία performance σε σχέση µε την Ανάφη ως χώρο εξορίας.

O Mario García Torres επανεξετάζει την ιστορία της Τέχνης και εµπνέεται από αρχεία, τυχαία περιστατικά, µυστικά, για να διερευνήσει τη θέση της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία. Για το Phenomenon, ο καλλιτέχνης θα χρησιµοποιήσει τα αρχαιολογικά ευρήµατα του νησιού και θα παρουσιάσει µία multimedia performance.

Η Λενιώ Κακλέα πραγµατεύεται κώδικες και συστήµατα αναπαράστασης µέσω του σύγχρονου χορού. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος η χορογράφος θα εγκαινιάσει µία χορογραφία που θα παρουσιαστεί σε διάφορα µέρη του νησιού.

Η Margaret Kenna έχει γράψει εκτεταµένα για την κοινωνία της Ανάφης από το 1960. Για το πρόγραµµα, η ανθρωπολόγος θα παρουσιάσει ένα καινούργιο άρθρο για τις διαφορετικές, ορατές και αόρατες, “Ιστορίες” της Ανάφης. Η Χρυσάνθη Κουµιανάκη εξερευνά πραγµατικές και συµβολικές αξίες, για παράδειγµα επανεξετάζοντας πολιτικά σλόγκαν και δηµιουργώντας φανταστικές αρχαιολογίες. Στην Ανάφη, η καλλιτέχνης θα παρουσιάσει µία καινούργια εγκατάσταση όπου αρχαιολογικά ευρήµατα µεταµορφώνονται σε ασταθείς ή κυµαινόµενες φόρµες.

Ο Julien Nédélec δηµιουργεί έργα ως αποτελέσµατα γλωσσολογικών και φορµαλιστικών παιχνιδιών, αναδεικνύοντας τις άπειρες δυνατότητες της γλώσσας. Για το Phenomenon, ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει νέα έργα που διαπραγµατεύονται την ιστορικότητα του χρόνου.

Ο Χριστόδουλος Παναγιώτου εστιάζει στην αναγνώριση και την αποκάλυψη κρυµµένων διηγήσεων στα εικονογραφικά αρχεία της ιστορίας και του χρόνου. Στην Ανάφη, ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει µία διάλεξη/performance µε θέµα την αναπαράσταση του θανάτου, καθώς και νέα έργα.

Διοργάνωση:

Association Phenomenon – Collection Kerenidis Pepe