Ο ίδιος ο καλλιτέχνης σημειώνει σχετικά με την δουλειά του:

«Τα έργα αυτά έγιναν χωρίς κάποιο στόχο. Απλά ξεκίνησαν για να καλύψουν τον χρόνο της καραντίνας. Μίας καραντίνας που μοιράστηκε τόσο στην πόλη όσο και στο χωριό. Έτσι, τετράγωνες εικόνες πότε από τα ψηλά παράθυρα της παλιάς πόλης, πότε από την φύση στην ύπαιθρο, γέμισαν τις ώρες μου. Πέρα απ’αυτές έρχονταν συχνά μπροστά μου και εικόνες του μυαλού. Εικόνες πάντα τετράγωνες και αισιόδοξες.»

Πέτρος Στραβοράβδης, 2021