Οι Εκδόσεις της Εστίας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση (HAU) και το Hellenic American College (HAEC) σας προσκαλούν την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 στην παρουσίαση της νέας σειράς ιστορίας «Βασική Ιστορική Βιβλιοθήκη» στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Με βάση τη σημερινή ερευνητική παραγωγή είναι σχεδόν αδύνατον κάποιος να μπορεί να ενημερώνεται κατά τρόπο άρτιο για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ποικίλα πεδία της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Χρειάζονται επομένως εργαλεία τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο ευρύτερο κοινό τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια σχετικά εύκολη και γρήγορη εποπτεία ενός ερευνητικού πεδίου.

Η σειρά Βασική Ιστορική Βιβλιοθήκη, με διευθυντές τους καθηγητές πανεπιστημίου Ν. Ε. Καραπιδάκη και Κώστα Κωστή, έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και να προσφέρει εύληπτα βοηθήματα τα οποία, ακολουθώντας ένα, λίγο ή πολύ, ενιαίο μορφολογικό πρότυπο, θα ενημερώνουν για την διαμόρφωση, την πορεία και τις προοπτικές ενός πεδίου.

Κάθε τομίδιο της σειράς θα συγκροτείται από πέντε ενότητες. Στην πρώτη θα αποσαφηνίζεται η θεματική του τόμου και η διεθνής προβληματική που τη χαρακτηρίζει. Στη δεύτερη θα παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις που έχουν επιχειρηθεί μέχρι τις μέρες μας και σε μία τρίτη θα περιγράφεται το καθεστώς των γνώσεών μας, όπως είναι σήμερα. Η τέταρτη ενότητα θα υποδεικνύει τις κατευθύνσεις που θα πρέπει στο εξής να πάρει η έρευνα ενώ η πέμπτη θα αποτελείται από μια εισαγωγική στο θέμα βιβλιογραφία.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 

Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας Η Καθημερινή

Νίκος Ε. Καραπιδάκης, καθηγητής Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κώστας Κωστής, καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιάννης Πρετεντέρης, δημοσιογράφος

 

Τη συζήτηση συντονίζει ο Σωτήρης Μετεβελής, ιστορικός.

Θα παρουσιαστούν τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς:    

Σπύρος Γ. Πλουμίδης, Το καθεστώς Μεταξά (1936-1941)

Σωτήρης Ρίζας, Παρατάξεις και κόμματα στην μεταπολεμική Ελλάδα

 

ενώ θα γίνει αναφορά και στους επερχόμενους τίτλους, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της ιστορικής έρευνας.