Λ. Αλεξάνδρας 36, Αθήνα
Τηλ.: 210 8213920, 210 8238818