«Παρίσι – Αθήνα 1919-1939. Το διπλό ταξίδι» είναι ο τίτλος του διεθνούς συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτήριο …

της οδού Πειραιώς στις 19/01/2012 και 20/01/2012 και στις 21/01/2012 στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. 

 
Το Συνέδριο αποτελεί την κατάληξη του ομώνυμου τετραετούς Ερευνητικού Προγράμματος, με θέμα τις καλλιτεχνικές και πνευματικές σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας μεταξύ 1919-1939, που διεξήχθη από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας (EFA), το Μουσείο Μπενάκη και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – ITE από το 2008 έως το 2011. Μέσα από ημερίδες και επιμέρους έρευνες μελετήθηκαν στο διάστημα αυτό συστηματικά και σφαιρικά οι καλλιτεχνικές και ευρύτερα πολιτιστικές σχέσεις και ανταλλαγές Ελλάδας-Γαλλίας την περίοδο 1919-1939.

Στο Συνέδριο, το οποίο εστιάζει στη μελέτη αυτής της περιόδου, γάλλοι και έλληνες ιστορικοί της τέχνης, της λογοτεχνίας, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας, του θεάτρου, των διακοσμητικών τεχνών καθώς και αρχαιολόγοι, μουσικολόγοι και αρχιτέκτονες, θα διερευνήσουν τις πολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας στα διάφορα πολιτισμικά πεδία και θα επιχειρήσουν να αναδείξουν τις σχέσεις των δύο χωρών μέσα από την καλλιτεχνική παραγωγή και την ευρύτερη πνευματική ζωή.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καθώς και του Ερευνητικού Προγράμματος αποτελείται από τους :

Lucile Arnoux-Farnoux (Université François Rabelais, Tours) Sophie Basch (Université Paris-Sorbonne, Paris-IV)
Πολύνα Κοσμαδάκη (Μουσείο Μπενάκη)
François Loyer (CNRS)
Ευγένιος Ματθιόπουλος (Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΜΣ-ΙΤΕ)
Paul-Louis Rinuy (Université Paris VIII)
Παναγιώτης Τουρνικιώτης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
Μαρία Τσούτσουρα

Οι ανακοινώσεις και οι συζητήσεις θα γίνουν στα ελληνικά και στα γαλλικά με ταυτόχρονη μετάφραση και στις δύο γλώσσες.

Oι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζουν στις 21 Ιανουαρίου στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (IFA).