Η γκαλερί ΑΔ εγκαινιάζει την έκθεση φωτογραφίας του Πάρι Πετρίδη με τίτλο “Το Κενό και η Χώρα” στον 1ο όροφο την Δευτέρα …

23 Ιανουαρίου στις 20:00.

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Πάρι Πετρίδη πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα τεσσάρων μηνιαίων επισκέψεων στην Αίγυπτο, μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2009 και του Μαρτίου του 2011. Αφετηρία αυτής της δουλειάς ήταν η τεκμηρίωση της ελληνικής διασποράς.

Ο φωτογράφος θα συνειδητοποιήσει γρήγορα την εγγύτητα του βιώματος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου με το δικό του. Ενός βιώματος που έχει σαν δομικά υλικά την κουζίνα, την μουσική, το εμφανές αρχιτεκτονικό χάος, την χρήση ενός ανιστόρητου λαϊκισμού στον κυρίαρχο «πολιτικό λόγο», την έλλειψη εμπιστοσύνης στους κεντρικούς θεσμούς του «κράτους πρόνοια» και την ανάθεση του υποστηρικτικού ρόλου του ατόμου στην οικογένεια, την προφανή ομοιότητα του τοπίου και των κλιματολογικών συνθηκών και την συγγένεια των κωδίκων προσωπικής επικοινωνίας. Ενός κοινού βιώματος εγγεγραμμένου στο πολιτιστικό dna των λαών της περιοχής που δημιουργεί πληθώρα κοινών συμπεριφορικών χαρακτηριστικών.

Έτσι, το ενδιαφέρον του Πετρίδη για την Αίγυπτο απέκτησε στην πορεία αυτοβιογραφικό ενδιαφέρον, για να καταλήξει απορροφημένο εντελώς από την χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση, η οποία επιβλήθηκε στη ανθρώπινη ζωή και στο τοπίο, από μια επιθετική παγκοσμιοποιημένη πολιτική οικονομία.

Η απουσία του ανθρώπινου στοιχείου στις εικόνες είναι μια οπτική μεταφορά για αυτήν την εγκατάλειψη, μαρτυρία μιας χώρας που στερείται των ανθρώπων της.

Αναπόφευκτα, η σειρά φωτογραφιών που παρουσιάζεται εδώ είναι οι φευγαλέες εντυπώσεις ενός περαστικού. Η αναζήτηση της καβαφικής πραγματικής Πατρίδας του ανθρώπου της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο τουρίστας είναι αναίσθητος, έγραψε κάποτε ο Canetti. Σωστά, αλλά ο ταξιδιώτης;

Να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο πως την ίδια ημέρα και ώρα η γκαλερί ΑΔ θα εγκαινιάσει στο δεύτερο όροφο και την έκθεση Φανής Σοφολόγη με τίτλο “Προσωπικά Σουβέρ” που περιλαμβάνει σχέδια σε χαρτί.