Από τις εκδόσεις Απόπειρα και την σειρά Του Κόσμου τα Παραμύθια κυκλοφορεί το βιβλίο  Παραμύθια από τον Ηρόδοτο της Σμαράγδας Μανταδάκη.

Η αφήγηση του Ηροδότου, που κινείται μεταξύ λογοτεχνίας και ιστορί­ας, και ο ανθρωπολογικός χαρακτήρας των ιστοριών του οδήγησε στην επι­λογή αυτήν για την ανάδειξη του ύφους που παραπέμπει σε μοτίβο παραμυ­θιού, ένα μοτίβο που όπως έχει ειπωθεί φέρνει ένα άρωμα παραμυθιού τής Ανατολής.

Αναντίρρητα, ο Ηρόδοτος είναι ένας μέγας ιστορικός. Απομονώνοντας όμως τις αφηγήσεις του με λογοτεχνική αξία, υπογραμμίζεται η αξία των έργων του στο λογοτεχνικό είδος του παραμυθιού, της λαϊκής αφήγη­σης, ψήγματα της οποίας αποκαλύπτουν πραγματικά γεγονότα από τη ζωή ανθρώπων και λαών αλλά και παράξενες διηγήσεις που αγγίζουν τα όρια του φανταστικού και της υπερβολής, που είναι απαραίτητη για την έκφραση ενός μοτίβου παραμυθιού στην ηροδότεια αφήγηση, που κάθε φορά αποκαλύπτει την τραγικότητα, την ανοησία ή το μεγαλείο τής ανθρώπινης ύπαρξης. 

Οι ιστορίες του Ηροδότου που αγγίζουν τη μορφή αφήγησης παραμυ­θιού μιλούν για τα ανθρώπινα ελαττώματα και την ανθρώπινη σοφία, το­νίζοντας όχι τόσο την ιστορικότητα των προσώπων όσο την τραγικότητα των χαρακτήρων και των επεισοδίων που διαδραματίστηκαν κάποτε, τόσο παλιά ώστε να μας αφορούν ως περίπτωση και όχι ως συμβάν. 

Από λειτουργική πλευρά, οι ιστορίες αυτές κατανέμονται σε παραινετι­κά παραμύθια, ή αλλιώς διδακτικούς μύθους, παραμύθια με ζώα, παραμύ­θια μεταμόρφωσης, παραμύθια εξήγησης της ανθρώπινης προέλευσης και περιγραφής ενός πρωτόγονου τρόπου ζωής και των έργων που δημιούρ­γησε ο αρχαίος, ή ακόμη ο πρωτόγονος σε πολλές περιπτώσεις, άνθρωπος ενός πολιτιστικού χώρου, άλλοτε κοντά στην ελληνική δομή κι άλλοτε μα­κρύτερα, εκεί όπου για τον Ηρόδοτο χρωματίζεται η δράση από τους Περ­σικούς πολέμους.

Η αφήγηση του Ηροδότου, που κινείται μεταξύ λογοτεχνίας και ιστορί­ας, και ο ανθρωπολογικός χαρακτήρας των ιστοριών του οδήγησε στην επι­λογή αυτήν για την ανάδειξη του ύφους που παραπέμπει σε μοτίβο παραμυ­θιού, ένα μοτίβο που όπως έχει ειπωθεί φέρνει ένα άρωμα παραμυθιού τής Ανατολής.

(κείμενο από το οπισθόφυλλο της έκδοσης)


Η Σμαράγδα Μανταδάκη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Παι­δαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ κι έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ (Μ.Α.) στο New York University, όπου ειδικεύτηκε στη Δι­δασκαλία και Μάθηση της Γλώσσας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 1998 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ­παίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 1997 επιμελήθηκε το παιδικό περιοδικό Το Παγώνι ως συγγραφέας και αρχισυντάκτρι­α, με ανάθεση από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης-Θεσσαλονί­κη 1997 Έχει πάρει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία και έχει δημοσιεύσει σε γνωστά περιοδικά και εφημερίδες άρθρα λογοτεχνικού και επιστημονικού περιεχομένου. Επίσης, επιμελήθηκε σενάρι­α για εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ δήμων της Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε αρκε­τά χρόνια στην ιδιωτική και τη δημόσια εκπαίδευση και σήμερα διδάσκει ως Επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο τη Διδακτική της Νεοελληνι­κής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.