Μυκάλης και Παραμυθίας 27, Κεραμεικός
Τηλ.: 210 3457904