Η Πανευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που γιορτάζεται από το 2001 για να αναδείξει τη

γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία. Σκοπός της είναι να τονίσει την σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών, την αύξηση της εκτίμησης του κοινού για τις ξένες γλώσσες και την ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης ξένων γλωσσών. 

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 83% των ευρωπαίων θεωρεί χρήσιμη τη γνώση μιας ξένης γλώσσας, αλλά μόνο το 44% μπορεί να φέρει σε πέρας μια συζήτηση σε ξένη γλώσσα.

Στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης, με το επίπεδο της μετανάστευσης να αυξάνεται διαρκώς, η ικανότητα να μιλά κανείς μια ξένη γλώσσα δεν είχε ποτέ μεγαλύτερη σημασία για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του ατόμου να βρει δουλειά, για την προώθηση της κατανόησης ανάμεσα σε διαφορετικούς πνευματικούς πολιτισμούς και της κοινωνικής συνοχής, αλλά και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

Σε συνεργασία με την EUNIC στην Ελλάδα.