Πρόκειται για μία επετειακή έκδοση με αφορμή τα 40 χρόνια του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύντομη παρουσίαση:

• Σύμφωνα με την κατάταξη του Times Higher Education, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στα 200 καλύτερα της Ευρώπης και στα 350 καλύτερα του κόσμου (Ιούνιος 2017)

• Έδρα: Ρέθυμνο
• Έτος ίδρυσης: 1973
• Έναρξη λειτουργίας: 1977-78
• Σχολές: 5. Ρέθυμνο: 3, Ηράκλειο: 2
• Τμήματα 16. Ρέθυμνο: 9, Ηράκλειο: 7
• Φοιτητές 18.507. Ρέθυμνο: 11.30, Ηράκλειο: 7.203
• Πτυχιούχοι (μέχρι Ιούλιο 2017): 30.734. Άνδρες: 10.451 (34%), Γυναίκες: 20.283 (66%)
• Διδάκτορες: 1.914
• Υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ: 462. Ρέθυμνο: 193, Ηράκλειο: 269
• Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ): 56
• Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ): 91
• Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ): 22
• Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης: 266
• Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ: 75
• Ομότιμοι καθηγητές: 93
• Αποχωρήσαντα μέλη ΔΕΠ: 379
• Επίτιμοι διδάκτορες: 93

Ο συγγραφέας

Ο Ι. Ε. Πυργιωτάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπηρέτησε ως Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τρεις περίπου δεκαετίες. Διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων επί δύο θητείες, μέλος της Συνόδου των Ελλήνων Πρυτάνεων, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, και πρωτοστάτησε στη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Είναι ιδρυτής και συντονιστής των Διδακτορικών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang Goethe Universität της Φραγκφούρτης, του Γερμανικού Ινστιτούτου για Διεθνή Παιδαγωγική Έρευνα και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει δώσει διαλέξεις σε διάφορα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Το έργο του εκτείνεται κυρίως στις περιοχές: Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, εκπαιδευτική ανισότητα, Κοινωνιολογία του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Στο συγγραφικό-ερευνητικό του έργο συγκαταλέγονται 19 βιβλία, δημοσιευμένα σε γνωστούς εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα (16) και στη Γερμανία (3). Κάποια από τα βιβλία αυτά έχουν σημειώσει επανειλημμένες εκδόσεις και χρησιμοποιούνται ως πανεπιστημιακά συγγράμματα σε πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι επίσης επιστημονικός επιμελητής πέντε βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει περί τα 150 άρθρα, μελέτες και μονογραφίες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Έχει μεγάλη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και έχει διοργανώσει ο ίδιος 10 διεθνή. Έχει τιμηθεί με το πρώτο Πανελλήνιο Βραβείο διηγήματος από τον «Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός» και έχει εκδώσει συλλογή διηγημάτων με τίτλο Στη γη της Τηλλυρίας.