Στο βιβλίο «Μικρές ιστορίες για την Ευρώπη» του Παναγιώτη Κορλίρα φιλοξενούνται δοκίμια γύρω από το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Χωρίς κάποια γραμμική εξέλιξη, η πορεία προς τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής αυτοσυνείδησης παρουσίασε πολλές διακυμάνσεις, περνώντας από περιόδους σύγκλισης και συναινέσεων σε περιό-δους με έντονες αντιπαλότητες και δραματικές συγκρούσεις, ενώ στις μέρες μας έχει λάβει τον χαρακτήρα μιας συνειδητής προσπάθειας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Συνδυάζοντας τη γνώση επιστημονικών πεδίων, όπως η οικονομία, με την αγάπη του για την Ιστορία και τα ταξίδια, ο συγγραφέας συνθέτει ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό της ευρωπαϊκής ιστορίας. Χάρη στην ελευθερία και την τόλμη του δοκιμιακού λόγου, μας προσφέρει ένα γοητευτικό βιβλίο που απευθύνεται και στους μη ειδικούς αναγνώστες.

Παναγιώτης Κορλίρας – Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Παναγιώτης Κορλίρας είναι Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και στο University of Rochester (PhD) και έχει διδάξει στο University of Pittsburgh και στο Université d’Aix-Marseille.

Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικο-νομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και, πιο πρόσφατα, Πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμ-βουλίου (2015-2022).

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει επίσης εκδώσει βιβλία οικονομικού περιεχομένου, αλλά και το βιβλίο ταξιδιωτικής λογο-τεχνίας Στις Ακτές της Βαλτικής (2007).

Στο εξώφυλλο: λεπτομέρεια από τον σατιρικό χάρτη «European Revue: Kill that Eagle», χρωμολιθογραφία του John Henry Amschewitz, Geographia Ltd, Λονδίνο 1914.