Πειραιώς 37, Μοσχάτο
Τηλ.: 210 4818386
E-mail: [email protected]