Οι καλλιτέχνες καλούνται να εμπνευστούν από την Οδύσσεια του Ομήρου, τον Οδυσσέα του James Joyce (έργο στο οποίο ο ήρωας, σύγχρονος πλέον, αφηγείται το ταξίδι από τη στιγμή που «φτάνει στο προορισμό» του) αλλά και Τα ταξιδιωτικά του Νίκου Καζαντζάκη.

Η έκθεση ανακινεί θέματα και θέτει ερωτήματα που σχετίζονται με την έννοια του ταξιδιού, την «αρχή» και το «τέλος» ως σύμβαση και ως υπαρξιακή διάσταση, τη συμπύκνωση και αποσυμπύκνωση του χρόνου.

Στρέφεται επίσης γύρω από έννοιες που αφορούν τη μη γραμμική αφήγηση της Οδύσσειας, όπως αυτή εκδηλώνεται στο ομηρικό έπος, μέσα από τις αφηγηματικές τεχνικές του, εμπλουτίζοντας την προφορική αφήγηση ως ιστορικό τεκμήριο.

Αναλύει την έννοια του «αφηγήματος» ολιστικά, αναδεικνύοντάς το ως το αντικείμενο που εμπνέει τη συστηματική έκθεση στην επιστημονική/ερευνητική εργασία όσο και στη λογοτεχνία.

Ξενάγηση στην έκθεση από την επιμελήτρια Δρ. Εύα Κέκου παρουσία των καλλιτεχνών: Δευτέρα 10 Ιουνίου, ώρα 13:30

Καλλιτέχνες:Ειρήνη Γκόνου, Απόλλωνας Γλύκας, Λυδία Δαμπασίνα, Νάντια Καλαρά, Ηλιοδώρα Μαργέλλου, Ηλίας Παπαηλιάκης, Shiva Lynn Burgos (US), Marion Tampon Lajariette( FR/CH)


Κεντρική φωτογραφία άρθρου: Λυδία Δαμπασίνα