Πλάτωνος 1, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9595006, 210 9587480