Ακαδημίας 59 – 61, Αθήνα
Τηλ.: 210 3612461, 210 3543725