Από τις εκδόσεις Πεδίο κυκλοφορεί το βιβλίο, Οι Προϊσλαμικές Θρησκείες της Αραβικής Χερσονήσου: το Αναμενόμενο και το Απροσδόκητο, μια έρευνα του Μιχάλη Μαριόρα, ειδικού στο Ισλάμ, για τις αιτίες που γέννησαν τη μονοθεϊστική αυτή πίστη και τους λόγους που αυτή επεκράτησε.

Γιατί οι Άραβες της χερσονήσου δεν έκαναν το Αναμενόμενο και δεν μεταστράφηκαν στον χριστιανισμό ή στον ιουδαϊσμό με την τόσο ισχυρή παρουσία και δυναμική στην περιοχή, όταν ένιωσαν σταδια­­­κά, για πολλούς δικούς τους λόγους, την ανάγκη του μονοθεϊσμού;

Έτσι προέκυψε το Απροσδόκητο, δηλαδή η νέα μονοθεϊστική πίστη, τη στιγμή που ο θρησκευτικός χάρτης φαινόταν ολοκληρωμένος και ασφυκτικά διαμορφωμένος. Το Ισλάμ ήταν η απάντηση στις θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές αναζητήσεις των Αράβων, καταφέρνοντας να εμπνεύσει στους Άραβες εκείνης της εποχής ό,τι δεν κατάφεραν ο χριστιανισμός και ο ιουδαϊσμός…

Αυτό όχι με την αναμενόμενη επιλογή μιας από τις υπάρχουσες μονοθεϊστικές θρησκείες, αλλά με την απροσδόκητη εισαγωγή μιας νέας μονοθεϊστικής πίστης, ανατρέποντας τα δεδομένα και τους συσχετισμούς σε όλα τα επίπεδα.

Το Ισλάμ πρόσφερε στους Άραβες ό,τι τους έλειπε: την οικουμενικότητα, την «παγκοσμιοποίησή» τους. Το τοπικό, περιφερειακό, εθνικό (local) έγινε παγκόσμιο, οικουμενικό, υπερτοπικό, διεθνές (global).

Ο Μιχάλης Μαριόρας ειδικεύθηκε στο Ισλάμ με σπουδές στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Γενεύης, Φριβούργου Ελ-  βετίας και Μαρβούργου Γερμανίας (1993-2005). Από το 2008 διδάσκει Ισλάμ, Ιστορία Θρησκευμάτων, Συγκριτική  Θρησκειολογία και Αρχαία Ελληνική Θρησκεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την περίοδο 2009-2011 διετέλεσε Ει-  δικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας (σε θέματα όπως το τέμενος και το ισλαμικό νεκροταφείο των Αθη-  νών, η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, το μεταναστευτικό πρόβλημα και ο διαθρησκειακός διάλογος), και  είναι επίσης τακτικό μέλος της αρμόδιας συνοδικής επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 2012 συμμετείχε  στο International Visitor Leadership Program (IVLP) με θέμα “Integration of Migrant Muslim Youth for Greece:  Challenges and Prospects”. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην ανάδειξη της ισλαμικής αυ-  θεντικότητας των μουσουλμανικών θέσεων, στην αναψηλάφηση εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων της δυ-  τικής κοινής γνώμης περί Ισλάμ, στην έμπρακτη υλοποίηση της ενσωμάτωσης των μουσουλμάνων μεταναστών  στην Ελλάδα, καθώς επίσης στη θεσμοθετημένη παρουσία της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Έχει συγ-  γράψει τα βιβλία: Στα Μονοπάτια του Ισλάμ, μουσουλμανικές προσεγγίσεις (2014), Ο Διάλογος Δυτικής και Μου-  σουλμανικής Ισλαμολογίας για τη Sharī‘a τ. Α ́: Προφήτης και Νόμος στο Ισλάμ (2014) και τ. Β ́: Παράδοση και  Νόμος στο Ισλάμ, Sunna και Sharī‘a (2014).