Η Knot Gallery παρουσιάζει τους Minimaximum improVision σε μία live performance με ήχους, θορύβους, μελωδίες αλλά 

και video images, το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012.

Οι Minimaximum improVision, αρχιτέκτονες και εικαστικοί καλλιτέχνες, αυτοσχεδιάζουν πάνω σε μουσικά-αφηγηματικά concepts χρησιμοποιώντας ακουστικά και ηλεκτρικά όργανα, λόγο, φωνές, προηχογραφημένους ήχους, αντικείμενα και εικόνες.

Ο αυτοσχεδιασμός εξελίσσεται σε μία  ροή ήχου-εικόνας, τα στοιχεία της οποίας δομούνται γύρω από συγκριμένους θεματικούς άξονες. Το ταξίδι, η έλλειψη, το νερό, η παράλογη βία, είναι μερικές θεματικές ενότητες προηγούμενων performances. Στα live συνυπάρχουν ήχοι-θόρυβοι-μελωδίες-video images. Εναλλαγές ρυθμού και ρόλων, σχεδιασμένες και αυτοσχέδιες δράσεις, σκηνικά στοιχεία συνθέτουν ατμόσφαιρα κινηματογραφική. Ηχητικά  και οπτικά συστατικά συνδυάζονται για να σχηματιστούν παράλληλες, διασταυρούμενες και αντιστικτικές γραμμές αφήγησης.

Οι MiniMaxiMuM improVision από το 2005 που σχηματίστηκαν, έχουν εμφανιστεί στην Αθήνα και άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Στις παραστάσεις τους συχνά προσκαλούν σε συμμετοχή κι άλλους καλλιτέχνες που λειτουργούν σαν καταλύτες στην ανάπτυξη της αφήγησης.

http://www.myspace.com/minimaximumimpro
http://www.facebook.com/pages/minimaximum-impro/141408393681