Στις 16 Μαρτίου στο Faust, θα μας ταξιδέψουν ξανά με τους στίχους και τα ιδιαίτερα μουσικά παντρέματα που τους χαρακτηρίζουν..