Από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης κυκλοφορεί το βιβλίο, Οι επιγραφές του θεάτρου της πόλης της Αρχαίας Επιδαύρου του Σπύρου Γ. Πετρουνάκου.

«…Στο βιβλίο αυτό δημοσιεύονται για πρώτη φορά οι 693 επιγραφές του θεάτρου της πόλης της Αρχαίας Επιδαύρου. Το υλικό βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην πόλη της Αρχαίας Επιδαύρου, με το μεγαλύτερο μέρος του να σώζεται κατά χώραν στο θέατρο. Ένας σημαντικός αριθμός ενεπίγραφων εδωλίων βρίσκεται εντοιχισμένος στο τείχος στην κορυφή του λόφου ανατολικά του θεάτρου και στο τείχος αμέσως ανατολικά αυτού. Οι επιγραφές του θεάτρου αποτελούν ένα μοναδικό σύνολο για τα δεδομένα των αρχαίων θεάτρων και παρέχουν πολλές και σημαντικές λεπτομέρειες για την ιστορία του θεάτρου, τις λατρείες που σχετίζονται με αυτό, καθώς και την πολιτική οργάνωση της πόλης της αρχαίας Επιδαύρου…»

Ο Σπύρος Πετρουνάκος είναι αρχαιολόγος και εργάζεται στη Δ/ση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού.