Ο Ποσειδώνας λατρεύτηκε στην Ογχηστό της Βοιωτίας όχι ως θεός της θάλασσας, αλλά ως προστάτης των αλόγων με εορταστικές και τελετουργικές εκδηλώσεις γνωστές από την προ-ομηρική εποχή. Κείμενα αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, καθώς και το πλούσιο επιγραφικό και αρχιτεκτονικό υλικό που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, αντανακλούν το εύρος και τη δυναμική της θεότητας αυτής σε πανελλήνια βάση.

Το ιερό της Ογχηστού, έδρα της ομώνυμης Αμφικτυονίας και της Βοιωτικής Ομοσπονδίας για μεγάλες χρονικές περιόδους, απέκτησε πολιτική δύναμη και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των Βοιωτών. Η ιδιαίτερη βαρύτητά του απορρέει από την πανάρχαια λειτουργία του, τη γεωγραφική του θέση στη στενή δίοδο που επέτρεπε τον έλεγχο της κύριας οδού προς τους Δελφούς, και ιδιαίτερα από ένα ασύνηθες τελετουργικό με νεαρά άλογα που έμπαιναν σε ζυγό άρματος για πρώτη φορά.

Στο βιβλίο αυτό αναδεικνύεται το ιερό της Ογχηστού ως σημαντικό πολιτικό κέντρο της αρχαιότητας. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα μυθικά πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τον Ογχήστιο Ποσειδώνα και διαμόρφωσαν τη δική του μυθική γενεαλογία. Αναφορά γίνεται και στα γλυπτά του ναυαγίου του Αρτεμισίου βάσει των δημοσιευμένων αναλύσεων, οι οποίες συγκρινόμενες με τοπικά στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις προέλευσή τους.