Λεοντίου και Λεωφόρος Συγγρού 111, Νέος Κόσμος
Τηλ.: 210 6786000, 801 11 60 000