Πουρνάρα και Λ. Κηφισίας 73, Μαρούσι
Τηλ. 210 6786000, 801 11 60000