Κηφισίας 234 και Λυκούργου 3, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6715905