Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών παρουσιάζει τα ηχητικά έργα του Β΄ Εξαμήνου των Σπουδαστών του 12ου Κύκλου με τίτλο «Octaphone».

Οι παρουσιαζόμενες εργασίες είναι συνολικά 12*, όσοι και οι Σπουδαστές. Αφορούν πολυκάναλα ηχητικά έργα αποτελούμενα από 8 ανεξάρτητες πηγές, οι οποίες διαχέουν κατάλληλα τον ήχο στο χώρο.

Για την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών χρησιμοποιήθηκαν τόσο πρωτογενείς πηγές ήχου (glitch, noise, ημιτονοειδείς γεννήτριες), όσο και επεξεργασμένα ηχητικά δείγματα.

Οι εν λόγω εργασίες παρήχθησαν στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Ψηφιακού Ήχου σε 12 δίωρα μαθήματα υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Μηχανικού Ψηφιακού Ήχου κ. Ταξιάρχη Διαμαντόπουλου.

*Τα έργα αναπαράγονται κυκλικά

καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.